Avdelningsordföranden har ordet


2018-03-14

Kommunal Västs avdelningsordförande vill att yrkesstatusen för Kommunals medlemsgrupper ska öka. Dessutom måste skyddsombudens utbildningslängd lagstadgas

Bild på avdelningsordförande och martin andreasson som är busschaufför och medlem i kommunal väst
Foto: Simon Andersson

De senaste månaderna har Kommunal ett flertal gånger blivit uppmärksammade på hot- och våldssituationer som drabbat våra medlemmar när de försöker utföra sitt arbete. Till exempel har ambulanssjukvårdare hotats vid sina utryckningar och hemtjänstpersonal har uttryckt oro över att vid ensamarbete möta förtvivlade anhöriga. Enligt Kommunals medlemsundersökning som släpptes förra året utsätts dessutom mer än var femte undersköterska för hot eller våld bara inom Västs geografiska område. Siffrorna är givetvis oacceptabla.

Det senaste uppmärksammade fallet av en hot- och våldssituation som drabbat våra yrkesgrupper kommer från Särö. Där har busschauffören Martin Andreasson ännu en gång blivit hotad i sin yrkesroll som busschaufför. Denna gång av upprörda ungdomar som spottat mot honom, kallat honom för ”sossenassesvin” och vägrat betala för biljetten. Enligt Martin så är det ingen enstaka händelse utan pekar snarare på ett mönster där linjetrafiken mot Kullavik är hårt utsatt. I en intervju med Aftonbladet beskriver han bland annat hur ungdomar tidigare jagat hans buss med moped och att stenkastning förekommit.

Episoderna som Martin vittnar om kan givetvis få katastrofala följder. Berättelserna är dock inte isolerade till Kullavik.

Enligt en forskningsrapport från november förra året från Nationella kunskapscentrumet för trafik så har det tuffare samhällsklimatet resulterat i fler hot och våldssituationer mot bussförare och tågvärdar. I rapporten, så lyfter forskarna att otydligheten mot förare och resenärer kring hur de ska agera vid biljettvisering, är en av faktorerna bakom arbetsmiljöproblemen. Resultatet blir att förare anammar egna strategier för att slippa hamna i hotfulla situationer. Enligt rapporten behöver ”tydligare riktlinjer till förare och tågvärdar tas fram, kommuniceras och följas upp”.

I rapporten pekar också forskarna på att yrkesstatusen måste höjas så att synen på Sveriges tågvärdar och bussförare förbättras och att det systematiska arbetsmiljöarbetet är otroligt viktigt för att arbetsmiljöproblemen ska minska.

Trygg arbetsmiljö, utveckling av arbetets innehåll, inflytande över arbetstidens förläggning och ett systematiskt arbete för att främja en god arbetsplatskultur är delar i att göra arbetet attraktivt och på sikt öka statusen, säger Anna Anund, forskningschef i rapporten.

Samhället kan givetvis aldrig acceptera att yrkesproffsen inte kan utföra sitt arbete. Därför vill vi formulera två viktiga förslag till åtgärder.

Höj statusen för våra yrkesgrupper!
Våra yrkesgrupper inom trafiken ska inte behöva utstå spottloskor och i sin yrkesutövning uppleva hur människor ser ner på dem. Utan våra medlemmar inom Trafik så stannar Sverige! 

Gå med på Kommunals krav om att lagstadga arbetsmiljöutbildningens längd till fem dagar!
Om skyddsombud ges rätt förutsättningar för sina uppdrag så kan de tillsammans med arbetsgivaren, genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapa tryggare arbetsplatser.

Alla förtjänar att känna sig trygga på jobbet.

Anna Skarsjö, avdelningsordförande Kommunal Väst

Vill du bli skyddsombud och skapa tryggare arbetsplatser för alla?

Dela sidan