Nya ersättningsnivåer i kollektivavtalet för räddningstjänst i beredskap (RIB-19)


2020-12-22

Kommunal har förhandlat nya nivåer för ersättningarna i kollektivavtalet RiB-19 med (SKR) Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Ersättningarna höjs redan från den 1 maj 2020, vilket innebär att en retroaktiv höjning.

Tre glada brandmän
Foto: Scandinav

Alla ersättningar i avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap höjs med 3,8 procent från den 1 maj 2020. Den uppräkning som skulle ha skett 2021 tidigareläggs därmed till 2020, vilket ger högre ersättning under en längre tid. 

Det innebär alltså att all intjänad lön från och med 1 maj 2020 ska räknas upp med 3,8 procent och betalas ut retroaktivt till alla RiB-anställda som tjänstgjort under perioden.

Nya ersättningar från och med 1/5 2020:

• Tjänstgöring/övning och materialvård: 176,80 kr

• Beredskapstjänst: 28,30 kr

• Beredskap jul etc.: 56,60 kr

• Tjänstgöring första timme: 309,40 kr (från 1/11 2020: 318,30kr)

• Tjänstgöring 2-8 timme: 247,60 kr

• Tjänstgöring från 9 timme: 274,10 kr (från 1/11 2020: 318,30kr)

Det är bara ersättningsnivåerna i avtalet som förändras i och med detta. I övrigt fortsätter nuvarande kollektivavtal att gälla till och med den 30 april 2022. 

Hör av dig till Kommunal Direkt eller till din sektion om du har frågor som gäller din specifika arbetssituation.

Dela sidan