Ny överenskommelse för ökad anställningstrygghet


Förbundet har träffat en överenskommelse om ändringar i kollektivavtal gällande allmänna anställningsvillkor med Almega Vårdföretagarna inom Bransch E (Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet) och Bransch F (Äldreomsorg).

Illustration som föreställer handskakning.
Foto: Kommunal

Ändringarna i kollektivavtalet gäller från och med den 1 oktober 2022. Det här innebär stora förbättringar för medlemmarna i Kommunal som jobbar inom privat vård och omsorg.

— Det är viktigt för Kommunal att vi har konkurrensneutrala avtal och efter konstruktiva förhandlingar har vi landat ännu en viktig pusselbit. Nu kommer de förbättrade reglerna om särskild visstidsanställning (SÄV) att tillämpas fullt ut. Det innebär att medlemmarna som jobbar inom privat vård och omsorg på dessa avtalsområden får likvärdiga villkor som på övriga arbetsmarknaden, säger Johan Ingelskog.

Det blir förändringar som följer med lagändringarna per den 1 oktober 2022. Framför allt innebär det att anställningsformen Allmän visstidsanställning (AVA) ersätts med SÄV. I och med detta sänks konverteringstiden för den anställningsformen till 12 månader. Det betyder att du som varit anställd på SÄV har rätt till en tillsvidareanställning efter 12 månader.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen informera att anställningen sker i SÄV.

Den som är anställd i SÄV har företrädesrätt till ny SÄV-anställning efter 9 månader inom en 3-årsperiod.

Det kommer även en sammanräkningsregel som innebär att om du haft tre eller flera SÄV-anställningar under en månad räknas tiden mellan dem också när konverteringstiden ska räknas ihop.

Man kommer att få tillgodoräkna sig sina intjänade dagar i Allmän visstidsanställning (AVA) från och med den 1 mars 2022 till och med den 30 september 2022 när det gäller beräkning av konverteringsdagar.

Frågor och svar om överenskommelsen

Hur blir det med anställningsskyddet i kollektivavtalen Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och Bransch Äldreomsorg (F)?

Vad gäller anställningsskyddet i bransch E & F kommer de förändringar som följer med lagändringen 1 oktober 2022 att gälla. Det betyder att anställningsformen ”allmän visstid” försvinner och ersätts av ”särskild visstidsanställning”. Konverteringstiden sänks därmed till 12 månader för särskild visstidsanställning (SÄV). Tiden för konvertering av vikariat är 24 månader. Företrädesrätt till återanställning gäller inte vikariat eller särskild visstidsanställning (SÄV) som är kortare än 14 kalenderdagar.

Det betyder också att arbetsgivaren kan göra tre undantag från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist i enlighet med den nya regeln i LAS.

Vilka förändringar blir det i kollektivavtalet Bransch E och F som gäller anställningstryggheten och LAS?

Det blir ett antal förändringar som följer med lagändringarna per den 1 oktober 2022. Framför allt innebär det att anställningsformen ”allmän visstid” ersätts med ”särskild visstid” (SÄV). I och med detta sänks konverteringstiden för den anställningsformen till 12 månader. Det betyder att du som varit anställd på särskild visstidsanställning (SÄV) har rätt till en tillsvidareanställning efter 12 månader. Med detta kommer även en sammanräkningsregel som innebär att om du haft tre särskilda visstidsanställningar under en månad räknas tiden mellan dem också när konverteringstiden ska räknas ihop.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen informera att anställningen sker i SÄV.

Den som är anställd i SÄV har företrädesrätt till ny SÄV-anställning efter 9 månader inom en 3-årsperiod.

Man kommer att få tillgodoräkna sig sina intjänade dagar i Allmän visstidsanställning (AVA) från och med den 1 mars 2022 till och med den 30 september 2022 när det gäller beräkning av konverteringsdagar.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar