Möte mellan Norra Hisingens hemtjänst och politiken


2016-01-15

Den 12 januari bjöd Kommunal Norra Hisingen in sina medlemmar från hemtjänsten till ett möte med politiker med ansvar för området.

Dessvärre ställde nämndordförande i Norra Hisingen in på grund av sjukdom, men Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar för Göteborgs äldreomsorg, och stadssekreterare Alice Vernersson (V) fanns på plats.

Attraktiv hemtjänst

Daniel Bernmar berättade om Göteborgs stads stora satsning på projektet ”Attraktiv hemtjänst”. Redan under 2015 gjordes stora investeringar i mer personal och ett förändrat arbetssätt, innebärande bland annat en ny modell för biståndsbedömning, där brukaren har mer inflytande över sitt stöd. 

Projektet satsar också på tekniska hjälpmedel, både för att effektivisera arbetet och för att skydda personalens kroppar, då de har många fysiskt tunga uppgifter.

"Attraktiv hemtjänst" fortsätter och under 2016 avsätter kommunen ännu större belopp för att förbättra arbetsmiljön och kvaliteten inom äldreomsorgen.

Kartläggning av arbetsmiljön

Under flera år har arbetsmiljön inom Göteborgs stads äldreomsorg försämrats och sjuktalen har ökat. Det är inte acceptabelt, säger Daniel Bernmar och berättar vidare att en stor kartläggning av arbetsmiljöproblemen snart ska vara färdig (i mars 2016). Det är för tidigt att säga vilka åtgärder som följer på undersökningen, men bristen på inflytande över sitt arbete är ett av de problem som sticker ut, menar Daniel Bernmar. 

Missnöje framfördes

Av de 30-talet medlemmar som kommit till mötet var det många som tog chansen att berätta för politikerna vad som fungerar dåligt inom hemtjänsten. Flera medlemmar hade fått stå ut med orimligt många omorganisationer och pilotprojekt under de senaste åren, något som sällan eller aldrig upplevdes som positivt. Många exempel på försämringar och ineffektiv planering togs upp och det fanns en känsla av frustration och uppgivenhet hos Kommunals medlemmar. Budskapet till politikerna var att personalen inom hemtjänsten vill få tillbaka sin arbetsglädje, vilken försvunnit tillsammans med möjligheten att ge omsorgstagarna god kvalitet.

Det är jätteviktigt att frågorna kommer upp till dialog. Vi är trötta på att inte nå fram med konstruktiva förslag. Vi är nyckeln till en bra omsorg, men de måste lyssna på oss. Vi kan inte leverera det som politikerna lovar och grundproblemet är att vi är för få,

säger Anneli Werner och Ann Karlsson, undersköterskor och medlemmar i Kommunal Norra Hisingen.

LOV

Mötet avslutades med information om LOV, Lagen om valfrihet, som Göteborgs kommunfullmäktige nyligen har beslutat att genomföra. Det är oppositionspartierna som enats om detta och drivit igenom frågan mot de ledande partiernas (S, V, MP och Fi) vilja.

Om ett år ska underlaget för upphandling av äldreomsorg vara färdigt. Daniel Bernmar uppmanade oss att påverka våra kommunpolitiker så att underlaget blir så skarpt formulerat som möjligt när det gäller kvalitets- och personalfrågor. Det är den möjlighet som finns att sedan ställa krav på de företag som får i uppdrag att utföra omsorgen. Samla er på arbetsplatserna och kontakta er sektion för att börja påverka politiken!

Daniel Bernmar verkade också lite förvånad över att han får så få mejl rörande äldreomsorgen i Göteborg, en av stadens mest viktiga frågor. Ta det som en inbjudan! Kontakta era politiker, även på stadsdelsnivå, och berätta hur det fungerar i äldreomsorgen. Ännu hellre, bjud ut dem på arbetsplatsbesök! Prata ihop er på arbetsplatserna och ta er sektion till stöd för att göra er hörda.

Dela sidan