Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Medlemmarna hela vägen genom avtalsrörelsen

Ann-Charlotte Sidvall, avtalsansvarig ombudsman Kommunal avdelning Sydväst
Ann-Charlotte Sidvall är avtalsansvarig ombudsman på avdelning Sydväst
Foto: Sebastian Westman
2016-03-03
För alla som inte tidigare varit med i en avtalsrörelse kan det vara svårt att förstå vad som händer. En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om kollektivavtal pågår samtidigt. Det är fackförbunden och arbetsgivarnas olika arbetsgivarorganisationer som förhandlar om nya kollektivavtal. Kollektivavtalen talar om vad som gäller på din arbetsplats. Kollektivavtalen gäller under en begränsad tid; när tiden håller på att gå ut börjar förhandlingarna om ett nytt Kollektivavtal. Det är så vi får fram bättre villkor. I denna avtalsrörelse omförhandlar vi nästa 60 avtal, vilket gör att denna avtalsrörelse är den största i Kommunals historia.

Men hur går hela denna cirkus ihop? För att få svar på det ställde vi några frågor till Ann-Charlotte Sidvall som är avtalsansvarig för Kommunal avdelning Sydväst.

Hur kommer Kommunal fram till vilka frågor som ska drivas i avtalsrörelsen?
- Kommunal genomför 2016 den största avtalsrörelsen i Kommunals historia. Alla medlemmar i Kommunal har haft möjlighet att påverka sitt kollektivavtal, genom att skicka in avtalsförslag. Inlämning av avtalsförlag till avtalsrörelsen 2016 har passerat.

Vad är ett avtalsförslag?
- Kommer du eller du och dina arbetskamrater på något som behöver förbättras på er arbetsplats, kan det bli ett avtalsförslag och något vi tillsammans kan kämpa för i avtalsrörelsen. Det kan till exempel handla om fler semesterdagar, bättre arbetstider eller rätt till friskvård. Förslagen kunde man lämna in bland annat på Kommunals hemsida, på medlemsmöten eller via arbetsplatsträffar. Men nu är avtalsrörelsen redan igång, så det går inte längre att lämna avtalsförslag.   

Vad händer efter medlemmaran skickat in sina avtalsförslag?
- Alla avtalsförslag som kommer in går först via sektionen. Sektionen kollar om det är medlemmar som skickat in avtalförslagen och att det inte är en lokal fråga som man kan ta upp på arbetsplatsen. Sen går alla avtalsförslagen vidare till avdelningen där förslagen behandlas av avdelningsstyrelsen. Efter att avtalsförslagen behandlats på avdelningen skickas dem upp till förbundet.

- På förbundskontoret tar man emot avtalsförslagen och tar med dem på avtalskonferenserna på respektive avtalsområde. På avtalskonferenserna sitter medlemmar i Kommunal och går igenom alla förslagen och lämnar de största frågorna, de förändringar flest medlemmar vill ha, till delegationen inom respektive avtalsområde. De som sitter i delegationen har förbundsstyrelsen utsett från nomineringar som inkommit från avdelningarna. Sen är det den utsedda delegationen som arbetar vidare med avtalsförslagen tills det tecknats ett nytt avtal.

Hur många avtalsförlag fick vi in i Kommunal avdelning Sydväst?
- Till denna avtalsrörelse fick vi in 1576 avtalsförslag inom de olika avtalsområdena.

Hur ser motpartens, arbetsgivarens, krav ut? För visst har väl dem också krav med sig in i avtalsrörelsen?

- I en avtalsrörelse det två parter som ska komma överens om ett avtal. Båda parter vill ha igenom så mycket som möjligt av sina krav. Bland annat ser vi att arbetsgivaren vill att marknaden ska styra ännu mer över löner och anställningsvillkor än den gör idag, trots att det leder till försämringar för de anställda.

När media rapporterar om avtalsrörelsen låter det som att det bara handlar om lönen. Handlar inte avtalsrörelsen om mer?

- Avtalsrörelsen handlar om mycket mer. Till exempel om yrkesutveckling och bättre arbetsvillkor. Vi ser att det är en tuff arbetsmiljö ute på arbetsplatserna med stress och hög arbetsbelastning. Vi vill ju öka grundbemanningen och arbetar för att heltid ska var norm.

Kommunal gör extra satsning på undersköterskor i denna avtalsrörelse. Varför?
- Kommunals lönekrav är 661 kronor till alla anställda inom Kommunals avtalsområden och en extra satsning på undersköterskor på 400 kronor. Dessa summor är räknade på en heltidstjänst och minskas efter sysselsättningsgrad.

- Undersköterskor är en värdediskriminerad grupp inom en framtidsbransch med stora rekryteringsbehov. För att säkra kvaliteten i vård och omsorgen behöver 160 000 undersköterskor rekryteras de kommande åren. För att fler ska söka sig till yrket måste förutsättningarna för att göra ett bra jobb förbättras och lönen höjas.

När är de nya kollektivavtalen förhandlade och klara?
- Det centrala kollektivavtalet inom kommun och landsting går ut den 30 april i år. Båda parter har en förhoppning att det nya avtalet ska vara klart till dess. Detta är första datumet på kommunals alla avtal.

- Övriga avtal går ut från den 30 april och det sista avtalen går inte ut förrän november 2016, så vi har en lång avtalsrörelse framför oss. Förhoppningen är att det ska finnas nytt avtal innan det gamla avtalet löper ut.

Vad händer just nu i avtalsrörelsen?
- Just nu så pågår en del avtalskonferenser och inom en del områden har redan avtalsdelegationerna hunnit träffats.

Många vet vad strejk är, men vad händer i en strejk?
- Att gå ut i strejk är det sista altenativet om parterna inte kommer överens. Man försöker alltid hitta en lösning och man tar ofta in medlare om förhandlingarna kört fast. Kommer man inte framåt och vi är avtalslösa finns det möjlighet för oss att strejka.

- De arbetsgrupper som plockas ut i strejk får inte utföra sina arbetsuppgifter och de får ingen lön av arbetsgivaren. De som är medlemmar i Kommunal får ersättning av kommunals strejkkassa.