Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Medlemmar formar strategigrupp för att belysa sin vardag på jobbet

Närmare 80 medlemmar samlades för att diskutera sin situation på jobbet.
Närmare 80 medlemmar samlades för att diskutera sin situation på jobbet.
Foto: Sofia Tollbo
2019-03-06
För att budgetanpassa verksamheter inom Vård&Omsorg i Gislaveds kommun sker förändringar på många medlemmars arbetsplats. Därför kallade sektion Gislaved/Gnosjö till ett medlemsmöte. Närmare 80 medlemmar slöt upp för att diskutera hur de påverkas av budgetanpassningarna.

- Vi vet att det händer mycket ute hos er i verksamheterna, därför vill vi träffa er och höra vad ni får för signaler, säger sektionsordförande Maybritt Reljanovic när hon inleder mötet.

En verklighet för många

Medlemmarna har innan mötet haft möjlighet att skicka frågor till sektionen. Frågorna rör bland annat semester, arbetsuppgifter, arbetstider och vikariebrist. De diskuteras under mötet och oavsett vilken verksamhet medlemmarna arbetar i kan de se att frågor är desamma oavsett verksamhet. 

- Vi är inte ensamma om att tampas med dessa bekymmer. Det känns bra att inse det, säger en medlem i den stora gruppen med närmare 80 medlemmar. 

Flera medlemmar tar ton under mötet för att beskriva sin verklighet. En verklighet som kantas av en tung arbetsbelastning med fler och fler arbetsuppgifter, fler korta arbetspass utan riktig möjlighet till återhämtning och svårigheten att ta ut semester och ledighet. En verklighet som medlemmarna tröttnat på och nu vill synliggöra för politiker och tjänstemän.

Medlemmarnas situation stämmer inte med kommunens vision

- Vår situation rimmar illa med kommunens visioner och vi undrar hur vi ska kunna vara goda ambassadörer när man skär i våra verksamheter, säger en medlem som önskar att fler politiker drev medlemmarnas frågor. Därför bildar man nu en grupp som har i uppgift att arbeta för att synliggöra medlemmarnas situation genom opinionsbildning.

Mötet avslutas med en kommentar från en medlem, en kommentar som talar sitt tydliga språk:

- På min arbetsplats bor en kvinna som är 99 år, hon säger att vi ska gå ut och demonstrera.

Medlemmarnas frågor måste synliggöras lokalt

Frågorna som lyfts under mötet är i stor grad frågor som handlar om arbetsmiljö. Därför planeras nu strategimöten med gruppen som bildats med syfte att föra upp frågan i lokalmedia. Målet är att med detta kunna påverka politiker och tjänstemän att fatta beslut som går i linje med de visioner kommunen har.