LOV hjälper inte Göteborg


2015-09-21

Tillsammans med Vision organiserar Kommunal merparten av de anställda inom äldreomsorgen. Vi vet vad som behövs för att den ska fungera och LOV är inte lösningen på Göteborgs problem.

Att äldreomsorgen i Göteborg har brister är inget nytt, i synnerhet inte för Kommunals medlemmar som arbetar i hemtjänst och på äldreboenden. Men även om situationen inte är god ställer sig Kommunal Väst bakom Visions argument (GP debatt 4 juni) mot införandet av LOV i Göteborg.

En ambitiös förändring av stadens äldreomsorg har just påbörjats. Ge verksamheterna en chans att genomföra detta, utan att fokus ska delas med det omfattande upphandlingsarbete som LOV medför. Vi hävdar inte att offentligt driven omsorg per definition är bättre än privat, för så är det inte, men Kommunals erfarenhet av LOV ändå negativ.

LOV är tänkt att öka mångfald, valfrihet och konkurrens, vilket ska leda till högre kvalitet. Men återkommande upphandlingar leder till bristande kontinuitet och otrygghet, både för personal, omsorgstagare och närstående. Att kunna välja är värdefullt för vissa, för andra är det omöjligt att utvärdera de olika företagen och sätta sig in i vilket som är seriöst och vilket som inte kommer att leverera.  När företag lägger för låga bud måste de slimma sin verksamhet. Att dra ner på personalen är den första åtgärden, till skada för både anställda och omsorgstagare. Avsaknaden av kollektivavtal öppnar för sämre arbetsvillkor och gör det svårt för facken att företräda sina medlemmar.

Kommunernas möjlighet att följa upp kvaliteten är begränsad, det har vi tyvärr sett bevis på. Jag tänker här på förra årets exempel med ett omsorgsföretag som misskötte sitt uppdrag så illa i flera västsvenska städer, att kommunerna tvingades bryta avtalet i förväg. Inte förrän företaget hängdes ut i media insåg vissa av kommunerna hur illa det var ställt. Kontrollerna är mycket resurskrävande, vill vi verkligen lägga ytterligare skattepengar på att granska att verksamheter fungerar som det är sagt? För det blir en konsekvens av fler upphandlingar där kommunen har svårt att ställa effektiva kvalitetskrav. Vi i Kommunal anser att det finns bättre sätt att spendera pengarna.

Eva Kärrman
Ordförande Kommunal Väst

Dela sidan