Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Ledarskap i äldreomsorgen

2013-10-25
Över hälften av cheferna i äldreomsorgen anser att de har alltför många underställda för att kunna utöva ett bra ledarskap. En tredjedel av de anställda har inte haft ett medarbetarsamtal det senaste året. Det visar två undersökningar om ledarskapets betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen som Kommunal och Vision presenterar i en gemensam rapport.

Både Vision och Kommunal har många stolta medlemmar som varje dag utför ett viktigt arbete inom äldreomsorgen. Undersköterskor och vårdbiträden är två stora yrkesgrupper som Kommunal organiserar inom äldreomsorgen och Vision organiserar bland annat chefer och biståndsbedömare.

Det finns många fina exempel på bra verksamheter där de äldre är nöjda med sin äldreomsorg men förutsättningarna att bedriva verksamheten kan generellt sett bli bättre, mycket bättre.

Cheferna för få och utan stöd

Äldreomsorg bedrivs dygnet runt, året runt, med ett konstant tryck. Vi kan konstatera att antalet chefer är för lågt i förhållande till verksamhetens omfattning och stödet till cheferna brister ofta. Det finns också en alldeles för hög andel tillfälliga anställningar, vilket försvårar för personalen att känna engagemang i sitt arbete och minskar möjligheterna att få kontinuitet i verksamheten. En alltför lågt tilltagen bemanning gör att det finns litet utrymme för personalen att delta i det kvalitetshöjande arbetet. Sammantaget drabbar detta ytterst de äldre som inte får en omsorg de har rätt till.

I denna rapport har vi som företräder de anställda i äldreomsorgen valt att särskilt titta på ledarskapets betydelse för medarbetarnas möjligheter att skapa kvalitet i omsorgen om de äldre. Det är en del i såväl Kommunal som Visions arbete för att synliggöra problem, föreslå förbättringar och bilda opinion för ökad kvalitet inom äldreomsorgen.