Kvinnliga lantarbetare lyfts på internationell konferens 8 mars


2018-03-08

Varje år uppmärksammar ILO (FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) Internationella kvinnodagen, med ett stort evenemang. Årets tema är kvinnliga lantarbetare och deras möjligheter till ökad jämställdhet. Kommunals ombudsman Anja Westberg, ansvarig för lantarbetarfrågor, är på plats och deltar i en paneldiskussion på temat.

”Jag kommer bland annat lyfta frågor om lika lön, arbete mot sexuella trakasserier, kvinnors arbetsmiljö samt möjligheter för kvinnor att organisera sig fackligt”, säger Anja Westberg.

”Främst kommer jag att prata om arbetet mot sexuella trakasserier, en fråga som de globala facken jobbat med i flera år. Bland annat har man lyckats skriva avtal med de transnationella företagen Unilever och Sodexo om sexuella trakasserier”, säger Anja Westberg.

Läs mer om frågan på KA.se

Dela sidan