Satsning på kompetenslyft inom äldreomsorgen


2020-06-08

Den 8 juni fattade regeringen beslut om ett kompetenslyft med mer resurser till äldreomsorgen, vilket innebär att fler får tillsvidareanställning på heltid samt utbildning på betald arbetstid.

Satsning på kompetenslyft inom äldreomsorgen
Foto: Fredrik Sandin Carlson

En överenskommelse är framtaget av Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kärnan i överenskommelsen är att arbetsgivarna ges möjlighet att tillvidareanställa /nyanställa personal på heltid till äldreomsorgen. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde (800 poäng) och undersköterska (1500 poäng). 

Utgångspunkten är den satsning som regeringen presenterade 12/5 om en satsning som ska öka antalet fast anställda med vårdutbildning inom äldreomsorgen. Satsningen omfattar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021 och innebär att utbildning och arbete kan kombineras i anställningen på betald arbetstid.  

Dela sidan