Kommunanställda i Solna får fria arbetsskor


Kommunal driver frågan om fria arbetsskor, det är långt ifrån en självklarhet på kvinnodominerade arbetsplatser. Men under våren tog Solna stad ett beslut om att medarbetare i den kommunala äldreomsorgen ska få fria arbetsskor. Det är tack vare facklig-politisk samverkan mellan Kommunal sektion Solna-Sollentuna och det S-ledda styret i Solna.

Onur Esinsel
Onur Esinsel är ordförande i sektion Solna-Sollentuna. Sektionen har länge arbetat med frågan om fria arbetsskor och fört samtal med de politiska partier som styrt Solna stad. Det har gett resultat.
Foto: Kommunal

Medarbetarna inom äldreomsorgen står och går många timmar under sina arbetsdagar. Risken för belastningsskador på rygg, höfter och knän är stora. Fria arbetsskor är därför ett sätt att förebygga skador och skapa en bättre arbetsmiljö för anställda. Det i sin tur ger de anställda bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb. En god arbetsmiljö för medarbetarna leder till en bättre vård för våra äldre. För sektionens del har arbetet med fria arbetsskor pågått under en längre tid, men i den bredare kontexten en bra arbetsmiljö. Under 24 år var Solna stad borgerligt styrt.

– Under denna tid har, sakta men säkert, ett medvetet sätt att arbeta med att stärka sektionens inflytande i politiskt perspektiv växt fram. För att uppnå detta har vi de senaste åren uppvaktat och samtalat med samtliga, invalda, partier i Solna stad. Så vi har under de senaste åren ändrat och växlat upp vår fackliga-politiska verksamhet i staden, säger Onur Esinsel, ordförande för Kommunal sektion Solna-Sollentuna. 

Maktskifte i Solna

Vid valet förra hösten blev det maktskifte. I dag styrs Solna av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Sektionen har länge haft ett nära samarbete med Socialdemokraterna i Solna och fört diskussioner om hur Kommunal som fackförbund ser på allt ifrån frågor som barngruppernas storlek till hur arbetsmiljön fungerar inom hemtjänsten i Solna. 

– Tidigt gjorde också sektionen analysen att fria arbetsskor skulle bara kunna ske via facklig-politisk samverkan, men också genom ett maktskifte i staden. Både i kontakten med några av våra fackligt aktiva kamrater inom partiet, men även genom samtal med politikerna genomförda av sektionens företrädare har vi framhållit vikten av dräglig arbetsmiljö för våra medlemmar. Där har på senare tid arbetsskor varit en central del. När det var klart att det blev ett maktskifte i Solna, så var det ett av de första besluten som genomfördes av den nya majoriteten.

Positiva reaktioner

Nu börjar staden det praktiska arbetet med att få in skor till medarbetarna. Det har avsatts pengar i budgeten för 2023 som omvårdnadsnämnden ska använda för att finansiera satsningen. Beslutet ska realiseras i praktiken innan slutet på 2023. 

Vad har ni fått för reaktioner från medarbetarna på beslutet?

– Än så länge bara positivt. Vi väntar dock fortfarande på hur det praktiskt ska landa på plats. Beslutet är på ett sätt historiskt, men också nödvändigt steg för att säkra upp medlemmarnas ekonomi och arbetsmiljö.

Läs mer om Kommunals arbete för fria arbetsskor.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar