Kommunals ordförande träffar nattpersonalen på Svaleboskogen


2016-11-03

Medlemmarna i Kommunal hade en hel del att berätta om sitt arbete när Tobias Baudin besökte deras arbetsplats.

Förbundsordförande Tobias Baudin har bestämt sig för att sätta sig in i alla yrken som Kommunals medlemmar har. Det kommer att ta ett tag för de är många, men igår fick han i alla fall en inblick i hur det är att arbeta natt på ett äldreboende.

Det var Claudia Pedrini, som är skyddsombud på Svaleboskogen och själv arbetar natt där, som kontaktade Tobias Baudin och bjöd in honom att vara med på ett arbetspass, något som han gärna ville.

Större delen av personalstyrkan hade möjlighet att samlas och sitta ner en stund vid midnatt. De lyfte då de frågor som de vill att Kommunal ska arbeta med, både sådant som gäller nattarbete inom omsorgen överlag och sådant som är mer specifikt just på deras arbetsplats.

Arbetstiderna en ständigt aktuell fråga

För cirka tre år sedan införde en del av Göteborgs stadsdelar en förändring i nattarbetstiden så att passen blev kortare och fler per månad. Många nattanställda upplever det som en klar försämring då det ökade antalet arbetspass gör det svårt att få en god återhämtning. På Svaleboskogen arbetar nästan alla 9.15 timmar per natt, tidigare var ett pass 10 timmar långt.

Det är inte så vanligt att arbeta heltid när man arbetar natt, men Johan Pettersson och Mani Sobhani hör till undantagen och jobbar cirka 17 nätter på en månad. Att heltidsmåttet för nattarbete borde sänkas är nog de flesta överens om.

Svårt när det blir underbemannat

Med oss under kvällen har vi två vikarier som är vana att arbeta på Svalebohöjden. De trivs med arbetskamraterna där och söker sig gärna dit när de kan välja. Det kan annars vara ett problem, som också återkommer på många andra arbetsplatser, med svårigheten att få in vikarier när någon är borta.  Det medför en känsla av otrygghet när man är ensam med ett stort antal boende på natten. På dagen är det alltid någon som kan komma ifrån och det finns förutom undersköterskor och vårdbiträden även chefer och sjuksköterskor på plats. 

Claudia Pedrini påminner om att det ska skrivas tillbudsrapporter när det är underbemannat eller när det uppstår andra situationer, så att det blir dokumenterat att det finns problem. I annat fall är det svårt för Kommunal att begära åtgärder.

Smittspridning farlig för gamla människor 

Evis Broberg tar upp en sak som hon ser allvarligt på, smittsamma sjukdomar och hur man inom äldreomsorgen borde arbeta bättre mot spridningen av till exempel magsjuka. Ett första steg vore att ta bort karensdagen, som gör att personal inte tycker sig har råd att stanna hemma, trots att de fortfarande kan vara smittbärande. Claudia Pedrini påminner då om att om du talar med chefen kan hen beordra dig att stanna hemma, utan att du får avdrag på lönen.

Evis Broberg har också tankar om hur man borde arbeta mer mot smittspridning genom fler uppsättningar av arbetskläder och skyddskläder. Även köksarbetet borde vara mer frånskilt från andra uppgifter för att göra de äldre mindre utsatta för smittrisken.

Lönen diskuterades naturligtvis också och fördelar och nackdelar med den satsning på undersköterskor som uppnåddes i den senaste avtalsrörelsen.

Dela sidan