Kommunal varslar om konflikt inom grön sektor 


Förhandlingarna mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare har strandat. Nu varslar Kommunal om konflikt för anställda på avtalsområdet trädgårdsanläggning med start kl. 12:00 den 25 maj 2023.

piktogram_Varsel 2023
Kommunal varslar om strejk inom grön sektor .
Foto: Kommunal

Vad händer nu?

Om parterna inte kommer överens innan kl. 12:00 den 25 maj 2023 bryter följande konfliktåtgärder ut: 

 • Strejk utlyses för utvalda arbetstagare på vissa utvalda arbetsplatser, gäller från och med kl. 12:00 den 25 maj.
 • Nyanställnings och inhyrningsblockad samt övertid- och mertidsblockad, gäller på vissa utvalda arbetsplatser (samma urval som berörs av strejken) från och med kl. 12:00 den 25 maj.

När måste jag bli medlem för att få ersättning?

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal senast den 25 maj kl. 11.59 omfattas av rätten till strejkersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt ekonomiskt.

Vem berörs av konflikten?

Berörda yrkesgrupper Kommunal organiserar är bland annat parkarbetare, trädgårdsarbetare och anläggningsarbetare. Läs mer om vilka arbetsplatser som berörs nedan. varslet gäller utvalda platser runtom i Sverige och kan komma att utökas.

 • PEAB ANLÄGGNING AB - arbetsplats Burlöv/Arlöv
 • PEAB ANLÄGGNING AB - arbetsplats Helsingborg
 • PEAB ANLÄGGNING AB - arbetsplats Lomma
 • PEAB ANLÄGGNING AB - arbetsplats Malmö, enheter: Lund, Kävlinge och Staffanstorp
 • Park & Trädgård i Bohuslän AB - arbetsplats Alingsås
 • Park & Trädgård i Bohuslän AB - arbetsplats Hisingen
 • Svenskmarkservice Svealand AB - arbetsplats Värmland
 • Svenskmarkservice Svealand AB - arbetsplats Uppsala
 • LB Andersson trädgård AB - arbetsplats LB Andersson trädgård AB
 • Två Smålänningar AB - arbetsplats Trädgård i Lidingö
 • Två Smålänningar AB - arbetsplats Trädgård Stockholm

Varför varslar Kommunal om konflikt?

Gröna arbetsgivare vägrar ta ansvar och vill inte höja avtalens lägstlöner i enlighet med det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. 
Kommunal menar att lägstlöner i enlighet med märket är en principiellt viktig fråga och att Gröna arbetsgivare skulle få en särställning på svensk arbetsmarknad om de som enda arbetsgivarorganisation skulle få ett undantag från märket. Alla som jobbar inom Kommunals avtalsområden – oavsett hur stort eller litet – ska få likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad. 

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Konflikten handlar om märket och att Gröna arbetsgivare inte vill höja avtalens lägstalöner enligt det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Det är oacceptabelt. Vi ska inte ha fattiga arbetare i Sverige, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.  

– Det här är en principiell strid som rör hela avtalsrörelsen. Om arbetsgivare tillåts välja fritt när märket gäller kommer vi kastas in i kaos. Vi kommer aldrig kunna vika ner oss. Medlemmarna är värda mer, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

Malin Ragnegård och Johan Ingelskog
Malin Ragnegård, förbundsordförande och Johan Ingelskog, avtalssekreterare.
Foto: Kommunal

– Vi kan inte ha ett läge där märket är ett tak men inte ett golv. När fackföreningsrörelsen tar ansvar i ett svårt ekonomiskt läge är det upprörande att det finns arbetsgivare som utmanar märket, det är ansvarslöst. Det riskerar att få långsiktiga konsekvenser och påverka förtroendet för märket, och hela den svenska modellen, negativt. Vi förutsätter att Svenskt Näringsliv tydligt markerar mot sina medlemmar som inte respekterar märket, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Frågor och svar

Vad har hänt?

Förhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare har strandat. Det gäller avtalsområdet Trädgårdsanläggning. Inom dessa branscher arbetar bland annat parkarbetare, trädgårdsarbetare och anläggningsarbetare.   

Kommunal varslar därmed om konflikt med start som tidigast den 25 maj kl.12:00. 

På det berörda avtalsområdet arbetar cirka 3000 anställda. Kommunal. Varslet omfattar strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser.

Varför varslar Kommunal om stridsåtgärder?

Gröna arbetsgivare vägrar ta ansvar och vill inte höja avtalens lägstlöner i enlighet med det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Kommunal kan inte acceptera att arbetsgivare tillåts välja fritt när märket gäller, så fungerar inte svensk arbetsmarknad. 

Alla som jobbar inom Kommunals avtalsområden – oavsett hur stort eller litet – ska få likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad.

När bryter stridsåtgärderna, såsom strejk, ut?

Som tidigast den 25 maj kl. 12:00.

Vilka är berörda av konflikten?

Om parterna inte kommer överens innan kl. 12:00 den 25 maj läggs arbetet ned på ett stort antal arbetsplatser. Varslet innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad på samma arbetsplatser, även dessa börjar gälla kl.12:00 den 25 maj. 
Berörda yrkesgrupper Kommunal organiserar är bland annat parkarbetare, trädgårdsarbetare och anläggningsarbetare. Läs mer om vilka arbetsplatser som berörs i listan ovan.

Vilka är Kommunals viktigaste krav?

De övergripande huvudkrav som Kommunal driver i avtalsrörelsen 2023 är:

 • Löneökningar till alla, där de som har minst får mest.

 • Ordning och reda vid individuell lönesättning med hjälp av ett skriftlighetskrav.

 • Hållbara arbetstider och fredad återhämtning.

Gröna arbetsgivare vill inte höja avtalens lägstlöner enligt märket. Det gör då att medlemmarna inte får likvärdiga löneökningar som på övriga arbetsmarknaden. 

Varför är detta en viktig fråga?

Kommunal kan inte gå med på att hamna i ett läge där märket är ett tak, och inte ett golv. Arbetsgivarna agerar ansvarslöst när de nu utmanar märket. Det riskerar att få långsiktiga konsekvenser och påverka förtroendet för märket, och hela den svenska modellen. 

Vem bär ansvar för denna konflikt?

Arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare bär ansvar för att vi har en konflikt. Kommunal kommer aldrig vika ner sig till att neka medlemmarna i Kommunal likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad. 

Kan arbetsgivare ansöka om dispenser?

Arbetsgivaren kan ansöka om dispens, vi kommer hantera varje enskild ansökan separat. 

Vad innebär denna konflikt för mig som arbetar inom avtalet som berörs?

Du som är medlem och arbetar på en arbetsplats som är uttagen i strejk kommer att få instruktioner från Kommunal hur du ska agera. Du som är medlem och arbetar på en arbetsplats som inte är uttagen i strejk ska fortsätta arbeta med dina arbetsuppgifter till dess att Kommunal informerar dig om annat.

Får jag lön under en strejk?

Är du uttagen i strejk får du ingen lön från arbetsgivaren men är du medlem i Kommunal så får du konfliktersättning. 

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal innan konflikten bryter ut omfattas av rätten till konfliktersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout.

Får jag ersättning vid en nyanställningsblockad?

Får du inte arbeta för att arbetsplatsen är satt i nyanställningsblockad så har den som är medlem i Kommunal innan konfliktutbrottet rätt till konfliktersättning. Det du behöver göra är att visa upp en lönespecifikation eller liknande som visar att du brukar arbeta i en viss omfattning.

Vad kan jag göra?

Det finns flera saker som du kan göra för att stödja arbetstagare inom de berörda avtalen. Du kan till exempel:  

 • Prata med dina kollegor som inte är medlemmar. Om de går med i Kommunal så kan vi tillsammans sätta högre tryck på arbetsgivaren.  

 • Dela och gilla Kommunals inlägg på Facebook och Instagram.

 • Engagera dig i Kommunal lokalt för att få till förändring på din arbetsplats. Fackligt arbete bedrivs på många olika nivåer, genom att engagera dig kan du åstadkomma stora förbättringar på din arbetsplats.

Vad gäller för mig som inte är medlem i Kommunal?

Oorganiserade arbetstagare kan ansluta sig och delta i stridsåtgärden på samma villkor som de organiserade. Detsamma gäller för felorganiserade på Kommunals avtalsområde. De har emellertid inte rätt till någon konfliktersättning från Kommunal. Är du inte medlem i Kommunal ska du vara neutral, dvs. endast utföra de arbetsuppgifter du gör i normala fall. 

Är jag skyldig att tala om för arbetsgivaren om jag är medlem i Kommunal eller inte?

Nej, du har ingen skyldighet att uppge om du är medlem i Kommunal, om arbetsgivare efterfrågar dessa uppgifter. I det fall medlem vägrar uppge medlemskap och drabbas av repressalie kan Kommunal komma att betrakta det som en föreningsrättskränkning och vidta rättsliga åtgärder. 

Är mina arbetsuppgifter att betrakta som skyddsarbete? 

Med skyddsarbete menas arbete som erfordras för avveckling av verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara för människor eller skada på egendom. Lika med skyddsarbete anses arbete som någon är skyldig att utföra på grund av särskild föreskrift i lag. Kommunals uppfattning är att de arbetsuppgifter som omfattas utav varslet inte är att betrakta som skyddsarbete.

Vad händer om min arbetsgivare beordrar mig att utföra skyddsarbete?

Arbetsgivaren kan inte beordra dig att utföra arbete, oavsett om det påstås vara skyddsarbete eller inte. Istället får denne vända sig till Kommunal och ansöka om dispens alternativt påkalla förhandling med Kommunal.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar