Kommunal tecknar nytt avtal med Gröna arbetsgivare – Sällskapsdjursverksamheter arbetare


Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare - Sällskapsdjursverksamheter arbetare. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025.

Illustration av tummen upp i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet avser en avtalsperiod om 24 månader och gäller från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025. Löneökningarna följer märket på svensk arbetsmarknad.

Lön

Lönesättningsutrymmet är totalt 7,4 procent under avtalsperioden.

Löner och ersättningar 

Avräkningen för höjningen av minimilönerna år ett (se nedan) är 0,38 %.
Ersättningar i avtalet höjs med 4,1 % från och med 2023-07-01 och 3,3 % från 2024-07-01 och räknas upp på sedvanligt sätt.

Minimilönerna höjs enligt nedan fr o m 2023-07-01.

Djursjukvård arbetare

Yrkesgrupp                       Höjning
A                                           1 100 kr 
B                                           1 100 kr
C (Ny grupp*)                1  350 kr
D                                          1 100 kr
E                                           1 100 kr

*Nya gruppens definition blir: ”Arbetstagare som genomgått yrkesinriktad gymnasieutbildning inom sällskapsdjur”.

Partsgemensamt arbete

Kommunal och Gröna arbetsgivare är överens om att under kommande avtalsår fokusera på och arbeta med nedanstående frågor:

  • Översyn av lönemodell
  • Arbetsgrupp om anställningsformer
  • Arbetsgrupp om dygns- och veckovila
  • Avtalsförsäkring och avtalspension

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar