Kommunal tecknar nytt avtal med Gröna arbetsgivare – Djursjukvård arbetare


Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare - Djursjukvård arbetare. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025.

Avtal klart
Foto: Kommunal

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet avser en avtalsperiod om 24 månader och gäller från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025. Löneökningarna följer märket på svensk arbetsmarknad.

Lön

Lönesättningsutrymmet är totalt 7,4 procent under avtalsperioden.

Löner och ersättningar

Avräkningen för höjningen av minimilönerna år ett (se nedan) är 0,35 %.
Ersättningar i avtalet höjs med 4,1 % fr o m 2023-07-01 och 3,3 % från 2024-07-01 och räknas upp på sedvanligt sätt. 

Minimilönerna höjs enligt nedan fr o m 2023-07-01.

Djursjukvård arbetare

Yrkesgrupp  Höjning

1a                  607 kr 

1b                  693 kr 

1c                  779 kr 

1d                  1 350 kr 

2a-2b            1 350 kr 

4a-4f            1 350 kr 

5a-5e            4,1% 

6a-6c            1 350 kr

Alternativ lönemodell första och andra avtalsåret

För företag som tillämpar alternativ lönemodell avsätts vid respektive avtalsårs början en lönepott motsvarande 3,75 % och 3,3 %. Vid beräkningar av löneutrymmet 2024 ska den lägsta månadslön som används vid beräkningen vara 28 211 kr.

Partsgemensamt arbete

Kommunal och Gröna arbetsgivare är överens om att under kommande avtalsår fokusera på och arbeta med nedanstående frågor:

  • Översyn av lönemodell
  • Arbetsgrupp om anställningsformer
  • Arbetsgrupp om dygns- och veckovila
  • Avtalsförsäkring och avtalspension

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar