Kommunal synar stress och hälsorisker för sotarna


Det finns brister i både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön för sotarna. Kommunernas upphandlingar pressar priserna, vilket bidrar till stress. Dessutom visar forskning att farliga partiklar i inandningsluften gör att sotare kan riskera att få cancer. Jonny Jakobsson, ombudsman på Kommunal, berättar att förbundet nu tar ett ordentligt grepp om sotarnas arbetsmiljö – både på egen hand och i samarbete med arbetsgivarna.

Nu har vi nya verktyg för att förbättra arbetsmiljön

I likhet med många andra fackligt aktiva välkomnar Jonny Jakobsson Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer kring arbetsmiljö, som betonar att arbetsgivaren måste säkra att de anställda inte mår psykiskt dåligt av sitt arbete:

– Nu har vi ett verktyg för att komma åt stressen. Arbetsgivarna är skyldiga att visa hur de planerar att jobba med det här. Tidigare har det mest pratats om hur vårt arbete svarar mot Lagen om skydd mot olyckor, eller överenskommelser om vad som är ett ”väl utfört sotningsarbete”, men vi måste lyfta fram hur sotarna mår.

Kommunal kommer i början på november att starta samarbetsgrupper med arbetsgivarna för att diskutera den psykosociala arbetsmiljön, lärlingssystemet och lönesystemet. Dessutom planerar Kommunal att ta fram en arbetsmiljöhandbok för att underlätta för skyddsombud och arbetsgivare i frågan.

Brister i kommunernas upphandling av sotning

Bakgrunden till den ökade stressen är att kommunerna i stor utsträckning gör sina upphandlingar utifrån pris, och därmed får sotarna för kort tid på sig att göra sitt jobb. Det sker också när kommunerna lovar att upphandla företag som strävar efter god arbetsmiljö. I Göteborg bestämde man sig för att inte upphandla om priset, men satte trots det en taxa som gjorde det omöjligt att verka för en bättre arbetsmiljö.

– När jag pratar med medlemmar på arbetsplatserna är stressen det vanligaste problemet som kommer upp, säger Jonny Jakobsson.

Han menar att det saknas en medbestämmandekultur inom sotarbranschen. Han jämför med hur det var när han som 16-årig sotarlärling gick med i facket för första gången.

– Det är ju jättelänge sedan nu, men då diskuterades de fackliga frågorna aktivt på arbetsplatserna. Eftersom nio av tio var med i facket, hade vi en enorm styrka bakom våra krav. Allt var verkligen inte bättre förr, men jag är övertygad om att alla behöver börja prata fackliga frågor med sina arbetskompisar. Om du kan motivera för dig själv varför du är med i facket, kan du säkert motivera andra också!

Och de mindre arbetsgivarna behöver också mer kunskap, tror Jonny Jakobsson.

– De flesta vill väl vara schyssta, men det här med skyddsronder, vilka frågor man ska informera om enligt lagen och så vidare, kanske inte är helt klart för en arbetsgivare som bara har 10 anställda.

Exponeringen för cancerframkallande ämnen

Forskningsstudier har visat att sotare har en förhöjd risk att få cancer, på grund av att de utsätts för sotpartiklar som innehåller bland annat kolväten, asbest och metaller.

– Man har börjat utveckla metoder för att få ner exponeringen för farliga ämnen. Det är absolut nödvändigt att arbetsgivarna har koll på detta, säger Jonny Jakobsson.
Andningsskydd ska fungera och användas. Sedan behöver vi veta hur den ökade användningen av kemikalier påverkar sotarna vid till exempel rengöring av fläktar i storkök. Här pågår forskning, som vi bevakar.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar