Kommunal släpper ny rapport med skarpa förslag för räddningstjänsten!


Idag släpper Kommunal rapporten "Bättre förutsättningar för räddningstjänsten". Syftet med rapporten är att skapa en bild av arbetssituationen och arbetsmiljön inom räddningstjänsten. En tydlig slutsats är att ökad bemanning måste till för att garantera de anställda vid räddningstjänsten en god arbetsmiljö.

Ge räddningstjänsten möjlighet att bli ännu bättre
Foto: Fredrik Sandin Carlson

”Nu har vi äntligen en grundplatta att utgå ifrån” säger Yvonne Chevallerau, gruppchef och förbundsombusman med ansvar för räddningstjänsten och fortsätter; 

Vi har länge påpekat brister och kommit med förbättringsförslag inom räddningstjänsten, nu när vi har den här rapporten med konkreta förslag så blir det bättre och enklare att driva våra frågor. Jag är stolt över hur långt vi har kommit. Inte minst tack vara den referensgrupp av brandmän som under flera år har bidragit med kunskap och kritik för att vi ska kunna driva rätt frågor på ett bättre sätt.

Rapport Ge räddningstjänsten möjlighet att bli ännu bättre
Foto: Kommunal

Rapportens huvudpunkter i korthet:

  1. Kommunal kräver att dagens utbildningssystem för brandmän görs om i grunden.
  2. Kommunal kräver att alla kommuner gör en arbetsmiljöanalys (risk- och konsekvensbedömning) på handlingsplanerna för räddningstjänsten som alla kommuner är skyldiga att ta fram
  3. Kommunal kräver ett stopp för ensamarbete vid utryckning.


Kommunal kräver också fler brandmän. Trots att antalet invånare i Sverige har ökat stort de senaste åren har antalet brandmän blivit färre. Och det i ett läge där vi som alla vet kämpar mot torka och annat.

Den minskade bemanningen innebär en stor press på de enskilda brandmännen. Ensamarbete har blivit allt vanligare. Det kräver Kommunal nu ett stopp för. Ensamarbete är inte bara farligt för den enskilde brandmannen. Det kan också vara riskfyllt för omgivningen. Att exempelvis arbeta ensam och komma först till en olycka med tunga fordon ställer stora krav på att prioritera vad som ska göras först. En olycka med ett följefordon kan innebära att en tankbil inte når fram till en brandolycksplats. Det här är prioriteringar ingen ska behöva göra ensam.

För brandmännen får den låga bemanningen även privata konsekvenser: de får svårt att ta ut ledigheter som semestrar och kompledigt efter mycket övertidsarbete eller vård av barn – eftersom de vet att någon annan måste täcka upp för dom. Så kan det inte vara. Nu är det dags att rusta upp den svenska räddningstjänsten.

Läs mer i rapporten

Kommunal släpper ny rapport med skarpa förslag för räddningstjänsten!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar