Kommunal, regeringen och SKL tar fram helhetslösning för framtida rekryteringsbehov inom vård och omsorg


2016-09-16

Idag presenterar Kommunal tillsammans med regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) en helhetslösning för att säkra kvaliteten inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård och komma tillrätta med rekryteringsbehovet inom verksamheterna. Satsningen handlar dels om ett Kompetenslyft där visstidsanställda kan vidareutbilda sig till undersköterskor, dels om en ny utformning av Extratjänster.

Kompetenslyftet - satsning på visstidsanställda
Kompetenslyftet riktar sig till visstidsanställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, som vill vidareutbilda sig till undersköterskor. Ofta prioriteras inte visstidsanställda i olika utbildningsinsatser, därför görs nu en speciellt riktad satsning mot denna grupp, som genom Kompetenslyftet blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Anledningen till att man valt ut just blivande undersköterskor i Kompetenslyftet är att Kommunal och SKL har ett gemensamt valideringssystem, Vård- och omsorgscollege, för undersköterskor. Valideringssystemet innebär att undersköterskeutbildningen får en nationell status, som gör att man kan söka tjänst som undersköterska i Sveriges samtliga kommuner och därmed får en ännu starkare position på arbetsmarknaden.

– Välfärdssektorn är en framtidsbransch. Den skriker efter arbetskraft. Genom satsningarna som vi idag presenterar tillsammans med regeringen och SKL möjliggör vi att fler får möjlighet att utbilda sig till undersköterska och därigenom bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Fler undersköterskor leder till en stärkt kvalitet, vilket är en smart affär för Sverige, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin.


Extratjänster
I helhetslösningen finns också en omformning av Extratjänster. Vården och omsorgen står inför omfattande rekryteringsbehov i framtiden. Extratjänster är ett bra sätt att öka intresset för dessa verksamheter, genom att fler ges möjlighet att stifta bekantskap med yrkena och få upp ögonen för hur viktigt och stimulerande arbetet är. Extratjänsterna öppnar därför för att fler kommer att vilja söka sig till vård- och omsorgsyrkena.

Det nya systemet innebär att ersättningen höjs till 100 procent, från tidigare 75 %. Nyanlända som befinner sig i etableringsfasen kommer automatiskt att kvalificera sig till Extratjänster, för övriga grupper gäller fortfarande 450 dagar för att kvalificera sig. Vidare höjs handledarersättningen från 115 kr/dag till 150 kr/dag och man kommer också att vidga antalet områden inom vilka Extratjänster kan placeras.

Lokala överenskommelser
En viktig del i överenskommelsen mellan Kommunal och SKL är att Kommunal och kommunerna tillsammans kommer att ta fram lokala överenskommelser. Där kommer man titta på hur utformningen av Kompetenslyftet ska se ut i varje kommun, hur många Extratjänster som kan placeras vid respektive verksamhet och hur den exakta utformningen för handledningen ska se ut.

Handledningsfrågan är viktig för Kommunal, dels att handledarna får rätt förutsättningar tidsmässigt och att statens ersättning för detta är rimlig. Kommunal har till exempel kunnat se fördelar i kommuner där handledarna har lyfts ur den ordinarie verksamheten och kunnat koncentrera sig helt och fullt på uppgiften att vara handledare, medan det ordinarie arbetet får skötas av andra.

Fakta om helhetslösningen

Kompetenslyftet för tidsbegränsat anställda arbetstagare går under avtalet HÖK inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Kompetenslyftet omfattar totalt 10 000 utbildningsplatser under perioden 2017-2020 och berör mellan 15 000 – 20 000 av Kommunals medlemmar.  Platserna avser studier på 50 procent och arbete på 50 procent.

De som går på Extratjänster går under avtalet BEA. Anställningsformen är tidsbegränsad och inträdesgrundande i A-kassan, men berättigar inte till ersättning.

Dela sidan