Kommunal och SKL överens om kompetenslyft


2016-10-27

Arbetsgivarna inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har idag krav på vård- och omsorgsutbildning för att man ska få en tillsvidareanställning. Följden blir att många tidsbegränsat anställda inte rings in igen så snart man närmar sig konvertering till tillsvidareanställning eller företrädesrätt till återanställning. En anledning har med all säkerhet varit det stora antal personer som redan har LAS-företräde.

Arbetsgivarna inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har idag krav på vård- och omsorgsutbildning för att man ska få en tillsvidareanställning. Det har fått till följd att många som är tidsbegränsat anställda blir blockerade i systemen hos arbetsgivarna och inte rings in igen så snart man närmar sig konvertering till tillsvidareanställning eller företrädesrätt till återanställning. En anledning har med all säkerhet varit det stora antal personer som redan har LAS-företräde. Det finns kommuner som kan ha uppemot 700 personer på sin så kallade ”LAS-lista”. Känns bilden igen?

Svårt vidareutbilda sig trots att viljan finns

Många som arbetar under dessa förutsättningar är personer som trivs med sitt jobb, vill fortsätta arbeta och utbilda sig inom yrket. Men av olika goda anledningar är det svårt att släppa arbetet, då inkomsten försvinner helt om det handlar om studier på heltid. Även om det går att studera på deltid/halvtid så har möjligheterna att hålla en fot kvar i arbetet till och med omöjliggjorts för vissa. Då har valet varit att fortsatt arbeta under otrygga anställningsvillkor. Dessutom har de befintliga utbildningsplatserna varit vikta för de som är arbetslösa och/eller står långt från arbetsmarknaden. 

Det kan tyckas att arbetsgivarna resonerar paradoxalt, givet det stora framtida behovet av nyrekryteringar – inte minst då stora pensionsavgångar väntar. Men viljan eller möjligheten att underlätta och understödja utbildningsinsatser som motsvarar de krav arbetsgivarna ställt har varit alltför få.

Ljusare tider väntar

Nu har dock ett ljus tänts i mörkret! SKL och Kommunal har träffat en överenskommelse som kommer gälla de arbetstagare som jobbar inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård samt har en tidsbegränsad anställning i en kommun eller ett landsting. Det blir en statlig finansiering av utbildningsplatser framöver som viks för de med tidsbegränsade anställningar. Totalt omfattar kompetenslyftet 10 000 utbildningsplatser under perioden 2017-2020. Från 2017 kommer det alltså finnas möjligheter för dig som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen och saknar utbildning som undersköterska att till exempel studera 50 % och arbeta 50 %.

Vi kommer att återkomma framöver med mer information, så snart regeringen är klar med sin förordningstext som klargör vilka regler som ska gälla. Det kommer också hållas partsgemensamma konferenser inom kort som kan vara bra att känna till.

Dela sidan