Kommunal Halmstad- och Varberg regionens larm till Arbetsmiljöverket kan leda till vite för Region Halland


2016-01-29

I Hallandsposten, publicerad 25 januari 2016, skriver Cecilia Welin om den bristfälliga arbetssituationen inom slutenvården på Varbergs sjukhus och vuxenpsykiatriska mottagningen i Halmstad.

Kommunal var ett av de fack som i september 2015 slog larm om arbetssituationen inom slutenvården på Varbergs sjukhus och vuxenpsykiatriska mottagningen i Halmtsad till Arbetsmiljöverket. Ökat patienttryck, sjukskrivningar, uppsägningar och obesatta tjänster skapar en ohållbar arbetsmiljö.

Nu har Region Halland fått en återgärdsplan av Arbetsmiljöverket. Bland annat ska man skapa bättre rutiner och bättre introduktion. Om Region Halland inte följer handlingsplanen väntar vite på 75 000 kronor.

http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4646203-brister-inom-psykiatrin-kan-kosta-75-000-i-vite

Dela sidan