Kommunal genomför undersökning bland skyddsombud


2019-10-09

Kommunal genomför just nu en stor enkätundersökning kallad Arbetsmiljöbarometern. Enkäten går ut via e-post till samtliga skyddsombud i organisationen.

Syftet med Arbetsmiljöbarometern är att få bättre insikter om vilka utmaningar och förutsättningar som skyddsombud har i sin roll, men även att få ökad kunskap om medlemmarnas arbetsmiljö. Målet är att stärka stödet till Kommunals skyddsombud, och att få till en friskare arbetsmiljö och ett jämlikare arbetsliv.

Läs mer om undersökningen i medlemstidningen Kommunalarbetaren.

Dela sidan