Kommunal antar huvudavtal om trygghet och omställning med Arbetsgivaralliansen


Kommunal har nu anslutit sig till det huvudavtal som tecknats mellan PTK och Arbetsgivaralliansen som gäller trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Avtalssekreterare Johan Ingelskog hjälper till att reda ut vad det innebär.

Bild på Johan Ingelskog.
Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.
Foto: Kommunal

Vad innebär avtalet?

– Jo, att vi som förbund nu har kunnat anta det här huvudavtalet mellan PTK och Arbetsgivaralliansen, genom att teckna ett så kallat hängavtal, gör att vi nu kan sätta en bock på ytterligare ett avtalsområde där vi har säkrat de här goda omställningsmöjligheterna för medlemmarna i Kommunal, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare. 

Avtalet är en del av den reform på arbetsmarknaden som också innebär förändringar i lagen om anställningsskydd, ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd och ett nytt offentligt studiestöd. Vissa förändringar kommer medlemmarna till del via lagstiftning och huvudavtalet, och annat via enskilda kollektivavtal.

– Avtalet innehåller alla delar som de andra huvudavtalen har haft, och är dessutom i vissa delar anpassat efter de förhållanden som råder på just det här avtalsområdet. Här jobbar till exempel många medlemmar deltid i ideella uppdrag och därför är kraven på arbetad tid per vecka för att få stöd lägre. Vi är väldigt nöjda med att fått det här på plats, säger Johan. 

Vad innebär det här för mig som medlem?

– Huvudavtalet börjar nu gälla från och med den 1 oktober i år. Då får äntligen medlemmarna i Kommunal riktigt goda möjligheter till yrkesutveckling mitt i livet, på ett sätt som inte alls funnits tidigare. Det kommer också finnas en mycket bättre och tryggare omställningsprocess när man sägs upp på grund av arbetsbrist. På många vis ett tryggare arbetsliv helt enkelt, säger Johan Ingelskog. 

Läs mer om de nya möjligheterna till omställning och studier

Via din sektion och lokala företrädare kan du få mer information om vad som gäller i just ditt kollektivavtal.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar