Foto: Kommunal

Nya möjligheter i livet

Omställningsstudiestödet ger nya möjligheter att ställa om på arbetsmarknaden och välja en ny bana, med försörjningen tryggad.

Omställning

Med omställningsstudiestödet kan du som jobbat ett tag börja studera och behålla upp till 80 procent av din lön i ett år. Här har vi samlat information kring de nya villkoren som kan vara bra att känna till, som max- och minimiålder, vilka sorters utbildningar som är giltiga för stödet och hur du gör för att ansöka.

Nästa ansökningsperiod för omställningsstudiestöd börjar den 1 april 2024. Eftersom CSN i dagsläget har långa handläggningstider är det viktigt att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt.

Här hittar du datum för framtida ansökningsperioder.

Så söker du omställningsstudiestöd

Har du bestämt dig för att söka omställningsstudiestöd? På CSNs hemsida finns en checklista för hur du ansöker och svar på vanliga frågor.

Du kan också se en film om hur ansökan går till.

Har du funderingar kring din karriär och studier?

Ta kontakt med din omställningsorganisation för att få personlig rådgivning.

Har du ytterligare frågor så kan du alltid kontakta Kommunal Direkt.

Vad är omställning?

Traditionellt har omställning och omställningsstöd varit något som man får tillgång till när man blir uppsagd från en arbetsplats. Det har då handlat om att få råd och hjälp att hitta en ny anställning och kanske en ny bana i sitt yrkesliv. Men nu har omställningsstödet på svensk arbetsmarknad reformerats. Det grundar sig i ett förslag från fack och arbetsgivare, bland annat Kommunal. 

Förändringarna gäller från den 1 oktober 2022 och ger alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad bättre förutsättningar för att ställa om och utveckla sin kompetens genom hela arbetslivet. 

Det nya omställningspaketet innebär bland annat: 

  • Du har tillgång till stöd och rådgivning för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden, det vill säga chansen att få ett jobb. 
  • Du kan studera mitt i arbetslivet, alltså plugga vidare eller gå en ny utbildning, då de flesta kan få upp till 80 procent av lönen i ett år via omställningsstudiestödet.   

Studiestöd under din anställning

Visste du att med det nya omställningsstudiestödet kan du som har arbetat i åtta år och minst 12 av de senaste 24 månaderna söka en utbildning och få 80 procent av lönen i 44 veckor  alltså två terminer? 

En otroligt bra möjlighet att byta bana eller skaffa den utbildning du saknar i ditt dagliga arbete! 

Läs mer om kriterierna som gäller på CSN:s webbplats.

När får jag ta del av omställningsstöd?

Den stora reformen på arbetsmarknaden innehåller flera delar. Vissa delar blir verklighet med hjälp av de omställningsorganisationer som redan finns på arbetsmarknaden, eller genom ett statligt stöd för den som inte jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal. Och vissa delar kommer i form av avtal mellan fack och arbetsgivare, i så kallade omställningsavtal

Omställnings- och kompetensstöd

Vad är omställnings- och kompetensstöd?

Omställnings- och kompetensstöd är rådgivning och vägledning som bland annat ska underlätta för den som behöver ett nytt arbete eller en utbildning. Det gäller både dig som har en anställning och dig vars anställning är på väg att ta slut.

Vem kan få stödet?

Det nya stödet ska omfatta både dig som är anställd och dig vars anställning har upphört. För att få tillgång till stödet ska du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under varje kalendermånad under minst tolv månader inom en ramtid på 24 månader innan du ansöker om stöd. Du ska kunna styrka att du uppfyller villkoren, antingen med intyg om arbetad tid eller med inkomstuppgifter. 

Stödet kommer att omfatta både dig som är tillsvidareanställd och dig som är tidsbegränsat anställd. 

Till vem vänder jag mig?

Du ska vända dig till din omställningsorganisation. Vilken omställningsorganisation du tillhör beror på vilket omställningsavtal som finns på din arbetsplats.

Trygghetsfonden TSL har tagit fram en digital tjänst där du kan skriva in din arbetsgivares organisationsnummer och få svar på vilken omställningsorganisation du tillhör. Du kan också fråga din arbetsgivare om detta, eller så vänder du dig till dina fackliga företrädare lokalt, din sektion inom Kommunal, eller kontaktar Kommunal Direkt.

Läs mer om hur du hittar din omställningsorganisation.

Om det är en situation där man sägs upp från arbetet blir organisationen ofta inkopplad ändå och du sätts i kontakt med dem, men om det är under anställningen som du vill ha stöd är det du som arbetstagare som får ta kontakten. 

Om du jobbar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal är det istället Den offentliga omställningsorganisationen som du vänder dig till.

Omställningsstudiestöd

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är ett helt nytt studiestöd som gör det möjligt för dig som är mitt i livet att kunna studera och fortfarande försörja dig. Det kommer bestå av två delar: ett omställningsstudiebidrag och ett omställningsstudielån.

Vem kan få studiestödet?

Omställningsstudiestöd får ges till dig som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år. Du ska alltså ha varit aktiv på arbetsmarknaden i minst åtta år.

Arbete kan räknas från och med det år då du fyller 19 år och det ska ha varit din huvudsyssla. Dessutom ställs det ett krav på att du ska ha arbetat relativt nyligen. Det innebär att du måste ha arbetat under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Du ska kunna visa upp inkomstuppgifter som styrker att du har arbetat. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

Läs mer om kraven för att söka omställningsstudiestöd på CSN:s webbplats.

Hur lång tid tar det innan jag får beslut från CSN om stödet?

Just nu är det mycket långa handläggningstider på CSN, som är den myndighet som betalar ut stödet. Det kan ta flera månader från att du ansöker till att du får ett besked. Detta beror på att det är många som söker, ansökningarna är komplexa och att CSN gör mycket av arbetet manuellt. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om handläggningstiderna

Hur mycket pengar får jag?
  • Omställningsstudiebidraget, lån samt bidrag, kommer ersätta minst 80 procent av ett inkomstbortfall för de allra flesta.
  • Du kan få omställningsstudiebidrag för 80 procent av ditt inkomstbortfall, upp till högst 4,5 inkomstbasbelopp per år. Det betyder du får 80 procent av det du skulle fått i lön, om du tjänar upp till 28 575 kr per månad (2024 års siffror). En lön på 25 000 kronor per månad skulle alltså ge 20 000 per månad i omställningsstudiebidrag. Bidragsdelen dras det skatt på. 
  • Beroende på vilken arbetsplats du jobbar på och vilket omställningsavtal du tillhör kan det också finnas ett kompletterande studiestöd. Då gäller ett lite högre tak för den lön som blir ersatt. 
  • Med lån och bidrag, och tillsammans med det kompletterande studiestödet som följer av kollektivavtal kommer de flesta att kunna få samma ersättning efter skatt som de hade när de jobbade. Omställningsstudielån lämnas i 2024 års belopp med högst 13 704 kr. 
Vad kan jag studera?

För att få del av omställningsstudiestödet ska du gå en utbildning som "stärker din ställning på arbetsmarknaden". Det innebär att utbildningen ska göra att du får lättare att få jobb, och det går inte att få studiestödet för utbildningar av hobbykaraktär. Det är omställningsorganisationerna som avgör om en utbildning är aktuell för stödet eller inte, men ett riktmärke är att om det gäller en utbildning som ger "vanligt" studiestöd, så kan man förmodligen få även omställningsstudiestöd.

Det behöver inte vara en utbildning inom ditt yrke. Därför finns också alla möjligheter att byta bana och utbilda sig till något helt nytt yrke. 

Utbildningen kan vara antingen kort: en veckas studier på heltid, eller lång: högst 80 heltidsveckor när du är under 40 år eller ännu längre om du har fyllt 40 år.

Omställningsstudiestöd ges för totalt för 44 veckor på heltid, vilket ungefär är 1 års studier. De flesta utbildningar har 20 veckor per termin och då räcker stödet längre än två terminer. Många kombinerar studier med arbete för att få stödet att räcka längre. 

På Skolverkets hemsida kan du söka bland utbildningar och kurser för vuxna.

utbildningsprognos.se kan du söka på en utbildning som du är intresserad av och ta del av information som hjälper dig avgöra om utbildningen kan stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Till vem vänder jag mig?

Omställningsstudiestödet kommer administreras av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du vill ansöka om omställningsstudiestöd ska du ta kontakt med din omställningsorganisation för att få vägledning.  

Vilken omställningsorganisation du tillhör beror på vilket omställningsavtal som finns på din arbetsplats. Trygghetsfonden TSL har tagit fram en digital tjänst där du kan skriva in din arbetsgivares organisationsnummer och få svar på vilken omställningsorganisation du tillhör. Du kan också fråga din arbetsgivare om detta, eller så vänder du dig till dina fackliga företrädare lokalt, din sektion inom Kommunal, eller kontaktar Kommunal Direkt.

Läs mer om hur du hittar din omställningsorganisation.

Om du jobbar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal är det istället Den offentliga omställningsorganisationen du ska vända dig till.

Ulrika Mårtensson, rådgivare på Kommunal Direkt, berättar om de nya möjligheterna som omställningspaket kan ge dig.

Omställning - Nya möjligheter i livet
Omställning - Nya möjligheter i livet

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar