Junegårdens äldreboendes kök i Jönköping anmält till Arbetsmiljöverket


2015-12-03

Arbetsmiljöverket dömer ut Junigårdens äldreboendes köks lokaler. Efter tolv incidenter var av två lett till längre sjukskrivningar har kommunen fram till den 15 januari på sig att hitta nya lokaler.

Sedan 2013 har tolv incidenter rapporterats från Junegårdens äldreboendes kök. Det handlar om klämskador, brännskador och kantiner som fallit ner och träffat anställda i huvudet. två av incidenterna har lett till längre sjukskrivningar. Kommunlas skyddsombud på Junegårdens äldreboendes kök menar att alla olyckor inte rapporteras.

När Arbetsmiljöverket inspekterade kökets anmärkte man att lokalerna var trånga och svårtillgängliga. Logistiken är omständig, vilket leder till onödigt långa transportsträckor. Tunga varor och kärl är placerade på påde högre hyllorna, vilket medför besvärliga lyft. Arbetsmiljöverket sammanfattar att lokalerna inte är anpassade efter verksamheten.

Kommunen har fram till den 15 januari på sig att ordna ett funktionellt kök. Detta vid ett vite på 100 000 kronor.

Dela sidan