Jobba säkert på golfbanor - bilderbok om säker arbetsmiljö


2017-06-26

Nu kommer bilderboken "Jobba säkert på golfbanor" - en handbok i säker arbetsmiljö. Boken ska underlätta det förebyggande arbetet med arbetsmiljö främst för medarbetare som inte har svenska som modersmål. Boken innehåller illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert och undviker olyckor.

Boken ingår i en serie bilderböcker för säkrare arbetsmiljö som Kommunal och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA har tagit fram tillsammans med Prevent.  

Handboken har tagits fram för att förklara hur man arbetar tryggt och säkert för medarbetare som inte har svenska som modersmål exempelvis säsongsanställda och nyanlända. Boken kan även användas av elever på naturbruksgymnasium och av alla som arbetar på golfbanor.

Kommunal vill med boken inspirera och peka på möjligheter till att arbeta förebyggande och åstadkomma en bättre arbetsmiljö med färre olyckor och tillbud för våra medlemmar som arbetar på golfbanor.

Boken finns att ladda ner på Prevents hemsida och kan även beställas via din sektion.

Dela sidan