Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Färre olyckor med nationellt förarbevis för utryckningsfordon

2016-02-10
De flesta som i dag utbildar sig till ambulanssjukvårdare och brandmän kommer till utbildningen direkt från gymnasiet. När de är klara med utbildningen och ska börja jobba har det stora flertalet aldrig ägt en bil eller skaffat sig någon körvana. Med ett nationellt förarbevis skulle säkerheten öka och arbetsmiljön förbättras.

I dag krävs särskilda bevis för att till exempel köra taxi, truck och snöskoter. Men för att framföra utryckningsfordon och påkalla fri väg krävs bara rätt körkortsklass.

Bemanningen i verksamheterna är minimal idag, vilket gör att de nyanställda tvingas framföra utryckningsfordon utan att ha fått rätt utbildning eller den erfarenhet som krävs. Det har lett till att antalet olyckor med utryckningsfordon ökat kraftigt under de senaste tio åren. 

Kommunal arbetar för att införa ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal i Sverige. Ett förarbevis skulle göra att både ambulanssjukvårdare och brandmän fick en bättre arbetsmiljö. Dessutom skulle säkerheten öka för personal, patienter och medtrafikanter.

Inom polis, ambulans och räddningstjänst finns i dag lokala utbildningar men inget helhetstänk eller någon utbildning som skulle kunna leda till ett förarbevis för utryckningspersonal. Det vill Kommunal ändra på.