Möt Elpida Georgitsi som varit med och arbetat fram Kommunals nya handlingsplan för mångfald


2019-01-10

’’Representationen i Kommunal måste skapa trovärdighet. Tittar man på hur det ser ut idag speglar inte de som är förtroendevalda medlemskåren. Unga och utrikesfödda är underrepresenterade’’, säger Elpida Georgitsi, Kommunal Mölndal.

Bild på Elpida Georgitsi från Kommunal Mölndal
Elpida Georgitsi - Kommunal Mölndal
Foto: Kommunal

Elpida Georgitsi har ingått i Kommunals arbetsgrupp som har tagit fram en ny handlingsplan för mångfald, lika behandling och mot diskriminering.

- Det är viktigt att unga och utrikesfödda medlemmar får fler fackliga uppdrag. Det handlar inte om att ’’våga’’ satsa på unga. De är viktiga och ser med nya ögon – de har en aktuell verklighetsanknytning kring exempelvis otrygga anställningar, säger Elpida Georgitsi. Själv har jag varit heltidsanställd sedan 2006 och har inte längre den kunskapen om hur det är att vara ung på arbetsmarknaden idag.

Ungdomar ska inte heller enbart få uppdrag som skolinformatörer eller i ungkommittéer anser Elpida Georgitsi.

- Det är jätteviktiga uppdrag eftersom det är första mötet med facket för många skolelever. Men vi måste fundera på hur vi ska öppna upp och få fler aktiva i Kommunal. Vi måste tänka lite nytt. Annars gör vi vår förening en otjänst det här handlar om vår överlevnad, säger hon.  

De som har facklig erfarenhet kan fungera som mentorer och peppa de som är nya ombud menar Elpida.

- Vi kan inte säga att det behövs mer erfarenhet innan man får förtroendeuppdrag då får vi ju vänta tills ungdomarna blir 40 år. Ingen som kommer in i Kommunal vet allt. Man får vara ny på jobbet. Valberedningarna har ett viktigt uppdrag med att släppa in nya krafter.

- För att bli förtroendevald behöver du inte prata perfekt svenska. Det handlar om att du tror på idén som facket har. Jag har hört fackliga ombud som har stått i talarstolen och talat på knackig svenska men deras budskap har gått fram.

Elpidas egen väg in i det fackliga arbetet började på ett äldreboende som arbetsplatsombud.

- Efter föräldraledighet blev jag sedan ungdomsansvarig och skolinformatör på min sektion. Jag har varit ansvarig för Kommunal Västs ungdomsverksamhet. Idag är jag regionalt fackligt ombud det är ett lärorikt och roligt arbete, säger hon.

Och visst finns intresset - när avdelning Väst skickade ut sms till unga medlemmar samt la ut en länk på Facebook med en anmälan till att delta i den lokala ungkommittén strömmade anmälningarna in.

- Det kom cirka hundra anmälningar vilket är fantastiskt. Dessutom hade en stor majoritet av dem en annan etniskt bakgrund än svensk vilket också är underbart.

Detta bevisar att det finns unga medlemmar som vill engagera sig. Nu är det är upp till oss, vårt ansvar, inom klubbarna, inom sektioner och avdelningen att se till att dessa medlemmar får ta plats i Kommunal. De är vår framtid och nutid, säger Elpida Georgitsi.

Möt Elpida Georgitsi som varit med och arbetat fram Kommunals nya handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald (pdf)

Kategorier

Dela sidan