Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Oscar Samuelsson, arbetsplatsombud i Sandared
Oscar Samuelsson, arbetsplatsombud i Sandared
Foto: Magnus Skoglöf

Bli arbetsplatsombud

Som arbetsplatsombud får du förtroendet av medlemmarna på din arbetsplats att vara deras fackliga ombud. Du fungerar som en länk mellan medlemmarna, arbetsgivaren och Kommunal. Du och dina kollegor vet vad som är bra på er arbetsplats – och vad som skulle kunna bli bättre. Du för medlemmarnas talan i viktiga frågor och kan föreslå och driva idéer. Du hjälper också till att informera om viktiga frågor från Kommunal. Du får allt stöd du behöver från din sektion eller Kommunal Direkt.

Som arbetsplatsombud får du: 

 • Personlig utveckling genom utbildningar och kurser
 • Vara med och påverka, till exempel när det gäller villkor i samband med omorganisationer eller när ett nytt schema ska tas fram
 • Veta saker i förväg
 • Bättre insyn i hur det fungerar på din arbetsplats

Skapa förändring

Ju fler ni är på arbetsplatsen som engagerar er i en fråga, desto större är chansen att uppnå förändring. För att ge fler möjlighet att vara delaktiga kan du ordna träffar med dina arbetskamrater. Där kan ni fritt diskutera frågor som rör er arbetssituation och fundera på lösningar. 

Stötta kollegorna

När kollegor har frågor eller behöver hjälp kan du hjälpa till. I det arbetet får du stöd och råd från din sektion. En annan viktig uppgift är att sprida information till medlemmarna om rättigheter i arbetslivet och förändringar på arbetsplatsen.

Nå fler

När Kommunal växer så kan vi erbjuda ett bättre medlemskap och förhandla fram
fördelaktigare villkor. En viktig uppgift för dig är därför att informera kollegorna om att
Kommunal finns, vad vi gör och få dem att ta steget och bli medlemmar.

Utvecklas

Som arbetsplatsombud får du gå på utbildningar, kurser och träffar. Du lär dig mer om hur facket fungerar och fördjupar dig i frågor som intresserar dig. Det finns även vidareutbildning som ger dig kunskap att förhandla med arbetsgivaren. Inom tre månader ska du få ett erbjudande om att gå Kommunals grundutbildning för nya arbetsplatsombud, och utbildningen ska vara genomförd inom ett år. 

I uppdraget som arbetsplatsombud ingår att:

Värva medlemmar

 • Aktivt värva nya medlemmar
 • Välkomna nyanställda

Engagera medlemmar

 • Bjuda in kollegor till fackliga medlemsutbildningar
 • Ordna medlemsaktiviteter
 • Informera om aktiviteter som Kommunal erbjuder
 • Informera om och engagera medlemmar i fackliga frågor som rör arbetsplatsen

Stödja och företräda medlemmar

 • Fånga upp frågor från medlemmar, följ upp och återkoppla 
 • Samarbeta med skyddsombud
 • Företräda medlemmar i samverkansfrågor
 • Delta i processen kring nyanställning av chefer
 • Ta emot viktig information från arbetsgivaren, diskutera med och föra dina kollegors talan vid större förändringar på arbetsplatsen

Göra Kommunal synligt på arbetsplatsen