Inbjudan till seminarium - Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?


2017-01-10

En ny rapport från Stockholms universitet ger aktuell och unik kunskap om arbetsvillkoren inom den svenska äldreomsorgen. Rapporten visar bland annat att hälften av dem som arbetar inom Kommunals yrkesgrupper i äldreomsorgen funderar på att lämna yrket.

alt
alt
Foto: Fotograf: Ulf Palm

Att arbetsmiljön inom äldreomsorgen är problematisk är ingen nyhet. Men äldreomsorgens omfattning, inriktning och organisering är under snabb förändring, och det har inte varit känt vad de senare årens förändringar inneburit för äldreomsorgspersonalens arbetssituation. Hur har personalen till exempel påverkats av att antalet äldreboendeplatser har minskat drastiskt och av att hemtjänstarbetet har blivit allt mer detaljstyrt?

Rapporten baseras på en enkät som besvarats av sammanlagt drygt 1100 anställda inom äldreomsorgen år 2005 och 2015 i Sverige och av ytterligare drygt 5000 anställda i Danmark, Finland och Norge.  Studien visar på flera negativa förändringar under perioden, t ex att antalet hjälptagare som en hemtjänstanställd möter under en arbetsdag har ökat påtagligt samtidigt som möjlighet att få stöd i arbetet av kollegor och chefer har minskat. Alarmerande ur ett långsiktigt samhällsperspektiv är att hälften av de tillfrågade 2015 uppger att de allvarligt har funderat på att lämna yrket – betydligt fler än tio år tidigare och fler än i övriga Norden. Studien har finansierats av forskningsrådet Forte. Författare är Marta Szebehely, professor, Anneli Stranz, fil.dr. och Rebecka Strandell, doktorand vid Stockholms universitet.

Efter en presentation av rapporten diskuteras resultaten av en samtalspanel bestående av Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, Caroline Olsson chef arbetslivssektionen SKL och Åsa Regnér, äldreminister. Fler deltagare kan tillkomma. Samtalet modereras av Anna Werkelin Ahlin, utredare på Kommunal.

Seminariet är den 15 februari klockan 09.00-11.00 på Kommunals förbundskontor, Hagagatan 2. Frukostfika serveras från 08.30.

Inför seminariet kommer rapportförfattarna blogga på Kommunals utredningsblogg. Håll utkik på http://blogg.kommunal.se/utredare/.

På grund av utrymmesskäl kan vi inte ta emot fler anmälningar till seminariet. Hela seminariet kommer att webbsändas på www.kommunal.se

Varmt välkomna!

Dela sidan