Hans fick rätt med hjälp av Kommunal


2018-03-06

När Hans fick problem med ryggen och sjukskrevs tog han kontakt med sin sektion, Halmstad regionen. Han ville då undersöka vad han hade för rättigheter när det gällde ersättning. Det blev en lång process med ett positivt utfall. Ett utfall Hans inte hade räknat med när han först kontaktade sektion Halmstad regionen.

Efter flera år fick Hans äntligen rätt
Efter flera år fick Hans äntligen rätt - ryggskadan klassades då som arbetsskada.
Foto: Sofia Tollbo

Hans har arbetat som ambulanssjukvårdare sedan åttiotalet. Han har en stark yrkesstolthet och har under alla år älskat sitt jobb.

—Det griper fortfarande tag i hjärtat när jag ser en ambulans

Det har varit en svår process att inse att han inte kommer tillbaka till yrket som ambulanssjukvårdare.

I samband med att han blev sjukskriven 2012 tog han kontakt med Charlotte Karlsson på sektion Halmstad regionen. Han hade frågor om försäkringar och ersättning. Men det kom att bli en diskussion om arbetsskadeanmälan, något som Hans inte tänkt på att göra.

—Det är självklart att Hans ryggproblem kommer ifrån hans arbete, säger Charlotte som sedan 2012 varit ett stöd i Hans process. Men även om det är självklart för Charlotte och Hans så har det inte varit det för Försäkringskassan. Det har varit en lång process som inneburit mycket arbete, både för Hans själv och för sektionen, med stöd av avdelningens försäkringsansvarige i form av Marie Åberg Johansson. Man har skrivit beskrivningar, hämtat ut intyg och dokument samt överklagat beslut.

Nu förstår jag vad man menar när man säger att man måste vara frisk för att vara sjuk

—Jag har hört det sägas förr men inte kunnat relatera till det. Men nu förstår jag vad man menar när man säger att man måste vara frisk för att vara sjuk, berättar Hans som lever med ständiga smärtor i rygg och domningar i ben och armar.

Trots sin arbetssjukdom och många negativa besked har Hans varit ihärdig och inte gett upp. Han har varit driven av att få rätt och frustrationen över att inte alltid få det har varit ett bränsle. Det är även det som är hans råd till dem som går igenom liknande process: ge aldrig upp! Och i Hans fall är det alldeles sant. I december 2017 var det nämligen inte bara Lucia som kom med ljuset. Då kom även det glädjande beskedet att Hans beviljats sjukersättning för den arbetsskada han ådragit sig genom sitt yrke.

Dela sidan