Hallå där, supervärvaren Denis Hodzić!


Denis Hodzić arbetar sedan 14 år som bussförare i Malmö. För ungefär 4 år sedan blev han fackligt aktiv i Kommunal. Anledningen? Han ville förändra saker som han inte tyckte var bra.

Denis Hodzić
Foto: Kommunal

Hallå där Denis Hodzić, du arbetar som bussförare i Skåne och har gjort dig känd som en supervärvare. Vad tror du är själva framgångsfaktorn?

– Jag kommer från Bosnien och talar alla språk i forna Jugoslavien utom albanska. Det gör det enkelt att prata med mina landsmän och förklara nyttan med facket på deras eget språk. Att kunna flera språk är en stor tillgång när man värvar nya medlemmar. 

– Oftast berättar jag om försäkringarna som ingår i medlemskapet, försäkringarna tror jag är en viktig del vid värvningen. 

Någon som välkomnar

Denis ser att det har börjat flera nya bussförare från Somalia och de arabtalande länderna i Skåne, därför skulle han gärna se att de också rekryteras värvare som talar dessa språk och som också talar med sina landsmän på deras sätt. Det är viktigt att värvaren vet vilken bakgrund och i vilken situation de nyanställda befinner sig i och som kan förstå vilken den bästa rekryteringsfaktorn är, speciellt om det är någon som har tappat förtroendet för facket. Då kan man också förklara fördelarna med facket som personen inte har tänkt på.

– Det måste finna någon som välkomnar och öppnar dörren och då är det bäst med en person som har den här kunskapen, säger Denis.

Anpassa sig till mottagaren

En annan viktig sak är att anpassa sig till den man pratar med:

– Jag tycker att det är viktigt att lyssna när en person berättar om vad han tycker är rätt eller fel. Vi är alla olika, vissa tänker på ett sätt och andra på ett annat sätt och tycker att det första sättet är fel. Man måste därför kunna lyssna och prata med alla. 

Förbättringar han ser är att korta ramtiden på schemat så att det inte blir så långa arbetsdagar. Detta tror han skulle vara bra för medlemsrekryteringen, och man skulle få fler medlemmar som både är intresserade och engagerade.

Denis tre tips för värvning:

•    Att tala språket. Det är jättebra att kunna språket och kunna prata med varandra som landsmän gör.

•    Att man har kunskap om alla bra saker Kommunal har att erbjuda, till exempel försäkringar/säkerheten

•    Lyssna på vad kollegorna säger i korridoren och på rasterna. Och att anpassa sig till vem man pratar med. Om personen inte förstår svenska så bra kan det vara en idé att personen får prata med någon som har samma modersmål. Men det kan också handla om att prata enkel svenska och inte krångla till språket

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar