Hallå där Agnes Jonsson, förhandlingsdelegat för SKR-avtalet


2020-10-22

Under veckan möttes delegationen för SKR/Sobona-avtalet. Delegationens uppgift är att avgöra om det kommande förslaget till kollektivavtal är det bästa för Kommunals medlemmar. Agnes Jonsson är en av de förtroendevalda som ingår i avtalsdelegationen.

Agnes Jonsson håller upp skylt med texten "Hållbara arbetstider nu".
Foto: Kommunal.

Hej Agnes Jonsson, vem är du?

- Jag är elevassistent, men sedan flera år arbetar jag främst på fritids en eftermiddag och kväll i veckan och under våren och sommaren validerade jag mig till barnskötare. Jag är förtroendevald som arbetsplatsombud och skyddsombud på min arbetsplats och sektionsordförande i Knivsta sektion som hör till Kommunals avdelning Mitt. Jag bor i Knivsta och har varit medlem sedan 2003, säger Agnes Jonsson.

Du är medlem i förhandlingsdelegationen för kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR/Sobona. Vad innebär det ansvaret?

- Det är ett stort ansvar då vi är förhandlarnas bollplank. Vi förhandlingsdelegater har samlade erfarenheter från olika yrken och arbetsgivare från hela landet i ryggen. Det är vi som till slut kommer att få ge förslag till förbundsstyrelsen om vi tycker att det förhandlade avtalet är det bästa vi som parter kan enas om, eller om vi ska fortsätta förhandla och ta till stridsåtgärder.

Just nu är det intensiva tider för er, avtalet förhandlas under oktober månad. Vad är utmaningarna just nu?

- En stor utmaning är tiden. Även om förhandlarna hela tiden arbetar med att förbereda och träffa arbetsgivaren sedan en tid tillbaka så inväntar vi industriavtalen som är mitt uppe i sina förhandlingar. Så när industriavtalen är klara är det kort tid kvar innan avtalet går ut.

- En annan stor utmaning är att vi medlemmar nu väntat sedan i våras på att avtalen ska bli klara. Dessutom så har vi en motpart som håller fast vid sina yrkanden och än så länge står vi en bra bit ifrån varandra men vi närmar oss tiden när det blir tryck på oss alla att börja röra oss mot varandra.

Vilka är de viktigaste kraven att driva igenom i den här avtalsrörelsen för medlemmarna i Kommunal?

- Det vi som medlemmar har fokus på just här och nu är lön och kompensation för att vi förlängde avtalen. Men vi vill även ha bättre möjlighet att få till hållbarhet när det gäller arbetstider, då de påverkar arbetsmiljön, vår möjlighet till återhämtning och hur vi får ihop våra liv utanför arbetet. Vi vill uppnå en maktbalans. Vi vill inte uppleva att vi blir utnyttjade och inte har möjlighet att påverka vår arbetssituation till det bättre. vad gäller hur arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, anställningsformer och ersättningar.

2020 har ju varit en oerhört speciellt och krävande år, då medlemmarna i Kommunal har stått i frontlinjen mot Corona, i de mest utsatta yrkena. Förväntningarna är förstås väldigt stora nu på ett nytt avtal. Hur tycker du att man ska tänka som medlem?

- Vi ska vara stolta över våra insatser. Vi som kollektiv har bidragit till att de som på olika sätt behöver oss har uppmärksammat det och att de har förstått att vi behöver bättre villkor på arbetsmarknaden. Nu har vi möjlighet att prata med varandra om hur vi vill ha det och tillsammans stå upp för detta och få ett tryck underifrån som är svårare att stå emot för våra arbetsgivare.

Ni är inkallade att jobba under allhelgonahelgen när förhandlingarna går in i sitt mest intensiva skede. Vad tror du kommer vara den viktigaste uppgifter för er i delegationen då?

- Vi i delegationen behöver hjälpa till att vända och vrida på de bud som kommer. Eftersom vi alla är medlemmar och arbetar i de yrken som omfattas av avtalen så hjälper vi till att bevaka våra intressen och kan beskriva hur vi som medlemmar uppfattar och tolkar det som kommer upp i förhandlingarna. Samt vad vi kan förvänta oss för reaktioner när det blir på riktigt och kommer ut lokalt till oss på arbetslatserna, avslutar Agnes Jonsson.

Mer om avtalsförhandlingarna för kommuner och regioner - SKR och Sobona

Dela sidan