Frågor och svar om kriget i Ukraina


2022-11-01

För Kommunal är det viktigt att visa vår solidaritet med Ukraina och dess medborgare. Som medlem i Kommunal kan du både påverkas av följdeffekterna av kriget och hjälpa till att stötta de ukrainska flyktingarna.

Illustration som föreställer ett blått och gult hjärta.
Foto: Kommunal.

På den här sidan kan du läsa en intervju med Kommunals ordförande Malin Ragnegård, du hittar också frågor och svar på vad Kommunal gör för att stötta Ukraina. Och en av de saker vi gör är att visa upp vårt stöd till Ukraina i vår kommunikation och i våra kanaler. Det kommer vi fortsätta att göra tills kriget i Ukraina är över.

Malin Ragnegård.
Foto: Kommunal.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård om situationen i Ukraina

- Vi blir alla berörda av bilderna på kvinnor och barn som flyr, hänsynslösheten som följer i krigets spår. När vi ser hur skört vårt samhälle är, hur utsatta vi blir när inte längre grundläggande funktioner i samhället fungerar. När det blir brist på el och vatten. När leveranser av mat inte fungerar, säger Malin Ragnegård.

Och i alla kriser är det de mest utsatta som får betala det högsta priset. Barnen på barnhemmen, de äldre på äldreboendena. De som är beroende av omsorg och att samhället fungerar. De som inte av egen kraft kan ta sig någonstans.

Vi stöttar våra systerförbund i Ukraina

Kommunal har nio systerförbund i Ukraina som representerar hundratusentals medlemmar.

- Vi får av dem rapporter om hur medlemmar dödas och skadas i kriget. Som offentliganställda fortsätter de arbeta, oaktat krig eller inte. De finns inom vård och omsorg och tar hand om gamla och de sjuka, de jobbar med att säkra vatten och energi för att upprätthålla någon form av normalitet i krisen och de arbetar inom räddningstjänst och akutsjukvård.

Fortsätt visa stöd

Kommunal har skickat brev till våra fackliga vänner för att visa vårt solidariska stöd och vi har även frågat hur vi kan hjälpa till på bästa sätt. Deras svar är att de vill att vi ska fortsätta visa vårt stöd, så ofta och så mycket vi kan. Därför har vi valt att i våra olika kanaler tydligt visa att vi står med Ukraina i denna svåra tid. För mitt i brinnande krig blir det extra viktigt att det blir tydligt att Ukraina och dess folk inte är ensamma.

- Vi står fortsatt vid deras sida, beredda att hjälpa till, på det sätt vi kan. Det är nu viktigt att vi fortsätter visa vårt stöd. Både i det skrivna och talade ordet, men även i praktisk mening.

Kommunal har skänkt pengar till organisationer som finns på plats i Ukraina, och uppmanar alla medlemmar att göra detsamma. Men vi uppmanar också till att visa solidaritet i praktisk mening när de på flykt kommer till Sverige.

- Varje insats, stor som liten, är av betydelse. Tillsammans kan vi göra skillnad! Varje dag behöver vi visa vår solidaritet! säger Malin Ragnegård.

Frågor och svar

Kriget i Ukraina

Vad gör Kommunal för att stötta Ukraina?

Förbundet har skänkt pengar till stöd för Ukraina genom UNHCR, Olof Palmes internationella center och det globala fackets solidaritetsfond. Samtidigt har förbundet skänkt material och Kommunal följer utvecklingen noga och är lyhörda och beredda på fortsatt stöd utifrån de behov fackföreningarna i Ukraina signalerar. Vi är också tydliga i vår solidaritet med Ukraina och Ukrainas folk, bland annat genom manifestationer av olika slag.

Kan jag hjälpa en person som flyr från kriget i Ukraina att få jobb inom ett yrke som Kommunal organiserar

Ja, du kan hänvisa personen till att kontakta potentiella arbetsgivare eller be om hjälp genom det lokala facket. 

Hur kan själv kan jag engagera mig för att visa mitt stöd för Ukraina?

Ta kontakt med lokala föreningar såsom Röda Korset eller Rädda barnen. 

Som anställd, vad är min roll i en eventuell kris?

Din arbetsgivare ansvarar för att informera dig. Tills annan information kommer, så ska du fullgöra ditt arbete som normalt.  

Hur hanteras flyktingmottagandet i Sverige?

Det är regeringen och Migrationsverket som ansvarar för att hantera flyktingmottagandet. Alla har rätt att fly från krig och förföljelse i enlighet med internationell rätt. Det är kommunerna som i dialog med Migrationsverket hanterar mottagandet i praktiken. Hur din kommun löser mottagandet finns information om lokalt.

Finns risk för att nyanlända får sämre villkor på arbetsplatsen?

Seriösa arbetsgivare tecknar kollektivavtal som reglerar lön och villkor. Dessa ska gälla även nyanlända som anställs.  

Får en flykting ta del av det svenska socialförsäkringssystemet?

Den svenska socialförsäkringen omfattar alla som är försäkrade i Sverige genom bosättning eller arbete. Att bli försäkrad för bosättning kräver att personen kan antas vistas i Sverige under en längre period än ett år. 

Inflation

Vad gör Kommunal åt att medlemmar som behöver köra bil till jobbet drabbas av de kraftigt höjda drivmedelspriserna

Politiska frågor av den här karaktären är i första hand en fråga för LO. Kommunal företräder såklart Kommunals medlemmars och deras åsikter, men samordnar dessa med LO och de andra förbunden.  

Kommunal som fackförbund företräder medlemmarnas intresse på arbetsplatsen med fokus på de frågor som direkt berör våra yrkesgrupper. Frågor som är viktiga ur ett bredare samhällsperspektiv, såsom pris på bensin och diesel, samordnas genom LO. LO har i olika sammanhang lyft frågan. 

Nu ökar livsmedelspriserna, vad kan Kommunal göra för att underlätta för sina medlemmar ekonomiskt? 

Kommunal företräder medlemmarnas intresse på arbetsplatsen, med fokus på de frågor som direkt berör våra yrkesgrupper. Frågor som är viktiga ur ett bredare samhällsperspektiv, såsom pris på livsmedel, samordnas genom LO.

Dela sidan