Förhandlingar med SKR och Sobona gällande trygghet, omställning och pensioner


2021-12-10

Nästa vecka inleds slutförhandlingar med SKR och Sobona gällande trygghet och omställning, ett hållbart arbetsliv och bättre pensionsvillkor. Förhandlingarna är en följd av det avtal som Kommunal har tecknat med Svenskt Näringsliv och de tre statliga utredningar om trygghet och omställning på arbetsmarknaden som presenterades i juni 2021.

Johan Ingelskog, avtalssekreterare
Foto: Kommunal

De förbättringar som Kommunal tidigare förhandlat fram vad gäller omställning på arbetsmarknaden ska nu omsättas i avtal även för de medlemmar som jobbar i kommuner och regioner. Förutom omställningsstödet gäller det också det studiestöd som gör det möjligt att vidareutbilda sig när man är mitt i yrkeslivet.  

– För Kommunal är det viktigt att våra medlemmar inom kommuner och regioner ska få samma förutsättningar och möjlighet till yrkesutveckling som de privatanställda kommer att få tack vare överenskommelsen med Svenskt Näringsliv. Det ger en möjlighet att, med lön under tiden, kunna utbilda sig till undersköterska, barnskötare eller något helt annat. Jag är övertygad om att det kommer att få en enorm betydelse, både yrkesmässigt och privat för väldigt många individer och det ligger också helt i linje med Kommunals satsning på yrkesutveckling för våra medlemmar, säger avtalssekreterare Johan Ingelskog.  

Satsning på förbättrad arbetsmiljö och anställningstrygghet  

Förhandlingarna gäller också en partsgemensam satsning på förbättrad arbetsmiljö. Utgångspunkten är att skapa ett hållbart arbetsliv och på sikt komma till rätta med kompetensförsörjningen inom den kommunala sektorn.  

Centralt i förhandlingarna är också anställningstryggheten. De viktiga frågorna för medlemmarna i Kommunals är sänkt konverteringstid vid visstidsanställning och att skapa ordning och reda när det gäller missbruket av ofrivilligt sänkt sysselsättningsgrad.  

– Nu arbetar vi steg för steg för ökad trygghet för de som har en otrygg anställning. Både genom att de ska omfattas av en omställningsförsäkring, och att de ska få möjlighet till en fast anställning snabbare, säger avtalssekreterare Johan Ingelskog. 

Om förhandlingarna håller den uppsatta tidplanen kommer resultatet att kunna presenteras under början av vecka 51.  

Dela sidan