Fackligt arbete gav bättre arbetsmiljö inom hemtjänsten i Svenljunga


2016-06-14

I Svenljunga har Kommunal drivit på för att kommunen ska göra riskanalyser innan hemgång i hemtjänsten.

Skyddsombudens roll på arbetsplatsen är otroligt viktigt. Det är skyddsombudet som vakar över arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Det kan gälla den fysiska arbetsmiljön, som lokaler, ventilation, maskiner, tunga lyft och andra arbetsuppgifter som sliter på kroppen. Det kan också handla om verksamhetens organisation, scheman, hot och våld och den psykosociala arbetsmiljön.

Hemtjänsten i Svenljunga

På Kommunal Kind har man drivit ett projekt med skyddsombuden inom hemtjänsten i Svenljunga kommun. Projektet startades när skyddsombuden inom hemtjänsten började larma om stora brister i arbetsmiljön. Skyddsombuden började med att göra kartläggningar av arbetsmiljön på sina arbetsplatser. Det som kom fram var att det, precis som man upplevt, fanns stora arbetsmiljöbrister. Skyddsombuden tog med sig kartläggningen och gick till arbetsgivaren i kommunen och krävde att bristerna skulle åtgärdas. Arbetsgivaren tog genast till sig av kritiken vilket ledde till att kommunen nu gör riskbedömningar innan brukaren får ta del av omsorg i hemmet. Arbetet som skyddsombuden gjort innebär alltså att man nu kan säkerställa arbetsmiljön för de som jobbar inom hemtjänsten. Fackligt arbete gör nytta. Vill du veta mer om vad det innebär att vara arbetsplats- eller skyddsombud? Läs här: Om du vill bli arbetsplatsombud

Dela sidan