Facklig framgång Kramfors kommun lägger ner förslag om bemmaningshandbok


2019-08-30

Den 28 augusti 2019 avslutades förhandlingar mellan Kramfors Kommun och Kommunal med att arbetsgivaren meddelade att de inte kommer att införa Bemanningshandboken.

Detta innebär att flera månaders förhandlingar avslutats till fördel för Kommunals medlemmar.

Facklig framgång Kramfors
Facklig framgång Kramfors
Foto: Kommunal

Kramfors kommun och Kommunal har sedan länge haft ett lokalt arbetstidsavtal som har gett personalen stora möjligheter att själva påverka sin schemaläggning. Varje arbetsplats har fått bestämma vilka spelregler som ska gälla där.

Sjukskrivningarna i Kramfors har dock ökat och de senaste tre åren har det börjat pratas om ”Hälsosam schemaläggning” med mål att få en friskare personal.

Sensommaren 2018 kom ett förslag från Kramfors kommun på s.k. Bemanningshandbok som skulle styra personalen betydligt mer än tidigare mot vad arbetsgivaren ansåg var hälsosamt.

Dessa förändringar uppskattades inte av personalen då man ansåg att det inte går att ha en mall som ska passa alla människor.

En bemanningshandbok skulle bland annat innebära en stor försämring för nattpersonalen som inte skulle få jobba längre än 9 timmar/pass. Återhämtningen skulle bli sämre eftersom de måste göra fler arbetspass. Man skulle även vara tvungna att jobba både dag och kvällspass för att få ihop sina timmar. Nattarbetarna skulle enbart få lägga 80 % på natten. Det strider mot arbetet med Heltidsresan, där arbetsgivaren ska se till att fler vill jobba heltid.
Om nattarbetarnas arbetstider ändras påverkar det även övriga anställda som måste anpassa sig efter de nya omständigheterna. Den psykosociala arbetsmiljön bli klart sämre med högre sjukantal som följd.
Det spiller även över på barnomsorgen där man kan få förändra öppettiderna.

" 360 medlemmar engagerade sig"

I oktober 2018 bjöd vi på sektionen i Kramfors in medlemmar till ett medlemsmöte för att vi ville höra deras åsikt i frågan.
Två politiker ur nämnden deltog på mötet för att lyssna på medlemmarna.

150 medlemmar kom till mötet och gjorde tillsammans en lista på hur de ville ha det och vad de ansåg var hälsosamt. Listan skrevs sedan under av 360 medlemmar och lämnades över till dåvarande BAS-nämnden.

Under processen har Kramfors Kommun flyttat fokus från att vara en hälsofråga till att bli en budgetfråga.

Vi på Kommunal i Kramfors har hela tiden försökt att få arbetsgivaren att behålla fokus på personalhälsan och att få personalen att trivas bättre på arbetsplatserna.

Idag handlar det hela tiden om minutstyrning från en planeringsenhet på Kommunen. Medarbetarna menar att man skulle kunna planera bättre själva ute på arbetsplatserna och på det viset få en nöjdare och gladare personal som blir friskare. Det sparar även många kronor åt Kramfors kommun.

Det ska förtydligas att vi hela tiden haft en bra dialog med kommunens politiker som verkligen har lyssnat på våra och medlemmarnas åsikter.

Resultatet blev tillslut att Kramfors Kommun lyssnade på våra medlemmar och bemanningshandboken är just nu inte aktuell.

Dela sidan