Facklig framgång: Sektionen i Kramfors fick arbetsgivaren att inse värdet av utbildad personal.


2020-03-10

Kramfors kommun tog 2010 ett beslut på att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare på förskolorna skulle vara 75% - 25% från det tidigare 67% respektive 33%.

facklig framgång
Foto: Illustration av Kommunal

Det var starten på en jakt på förskollärare. Kommunen anställde i princip de blivande förskollärarna innan de ens hade gått klart sina utbildningar.
Samtidigt lades barnskötarutbildningen ner.
Det har inneburit att barnskötarna känt sig ensamma och mindre värda i sina arbetsroller, Många barnskötare har även valt att söka sig till andra yrken.

Kommunen har trots det intensiva arbetet för att få tag på förskollärare inte lyckas fylla kvoten som är bestämd. När då barnskötarna hade sökt sig till andra yrken hade vakanserna fyllts upp med outbildad personal.

Kommunal i Kramfors har under åren försökt få både tjänstemän och politiker att förstå att barnskötarna behövs och att det blir en kvalitetssänkning på förskolorna utan dem. 2017 hade man äntligen förstått budskapet från Kommunal och följande ändringar har hänt

  1. Elever på Barn- och fritidsprogrammet på Ådalsskolan fick från hösten 2017 möjlighet att välja inriktning Barnskötare-elevassistent.
  2. Under 2019 påbörjades en kartläggning av de redan anställda för att se vilka som faktiskt var utbildade barnskötare. Det visade sig att knappt hälften hade en godkänd utbildning. Nu håller man på att ta fram en utbildning för att kunna erbjuda den till den personal som vill höja sin kompetens. Det behövs både en hel utbildning och även enstaka kurser.

Sektionen i Kramfors känner sig glädjefyllda att Kramfors kommun äntligen förstått värdet av att ha utbildad personal.

- Detta känns ju extra fantastiskt nu när Kommunal i avtalsrörelsen lyfter fram att Yrkesutbildning är viktigt och det måste löna sig att vara det, säger Sektionsordförande Marianne Persson

Dela sidan