Facklig framgång: Nadja styrde upp orättvis lönesättning


När obduktionsteknikern Nadja Nordin insåg att det fanns stora löneskillnader bland landets obduktionstekniker – främst på grund av "lönesättning av gammal vana", och inte utifrån utbildning och arbetsuppgifter – så tog hon saken i egna händer. Det ledde till att yrkesgruppen blev en del i Västra Götalandsregionens särskilda lönesatsning, och till ett ordentligt uppsving för yrkesstoltheten.

Nadja Nordin
Nadja Nordin
Foto: Kommunal

Nadjas berättelse och framgång är ett fint bevis på att man inte behöver ha ett förtroendeuppdrag i facket för att kunna påverka. Framgången är samtidigt ett kvitto på att ett medlemskap i Kommunal kan leda till att ett brinnande engagemang hos en individ kan skapa vinster för många

Det här är jättestort för vår lilla yrkesgrupp.

Nadja Nordin

Hur började den här resan?

– Det började med att jag tyckte att jag fick väldigt låg lön trots alla arbetsuppgifter och den utbildning jag har i grunden. Sedan upptäckte jag att mina kollegor som arbetat i trettio år har skandalöst låga löner. Det tände en låga hos mig och jag bestämde mig för att kämpa för att höja våra löner, och även statusen på vårt yrke. 

Obduktionstekniker har både låga och orättvisa löner. Med orättvisa menar jag att det verkar finnas inbyggda fel i lönesamtalen och lönekriterierna. Ett exempel är arbetsuppgifter vi utför endast har ett nominellt värde, det vill säga, att lönen inte är satt i relation till arbetsuppgifter vi utför, samtidigt som vi brottas med att vi obduktionstekniker inte är synlighetsgjorda hos arbetsmarknadens parter.

Hur gick du tillväga för att försöka få till rättvisare löner?

– För att kunna påverka behövde jag en grund, men det fanns ingen statistik eller information att utgå ifrån. Ingen obduktionstekniker i landet har haft ork eller tillräcklig kämpaglöd för att ta itu med detta tidigare. Så jag bestämde mig för att göra en enkät. Dels för att ta reda på vad folk tjänar, dels för att kolla vilka arbetsuppgifter de har. 

Hur spreds enkäten?

–Den skickades till alla obduktionstekniker jag kunde nå ut till. Jag mejlade chefer från olika arbetsplatser och bad dem att vidarebefordra till obduktionsteknikerna. Enkäten delades också ut i Svensk förening för obduktionstekniker (SFFO), där jag är ledamot.

Sammanställningen av svarsresultatet blev en verklig ögonöppnare för mig och mina kollegor. Vi obduktionstekniker arbetar och tjänar väldigt olika. Vissa gör mer än andra och för en lägre lön.

Bild av Framgångslådan
Foto: Kommunal

Vad gjorde du med enkätresultatet?

– Jag gjorde en rapport och skickade den till alla personer jag skickat enkäten till från första början. Jag skickade den även till Kommunal, eftersom jag tänkte att den kan vara till nytta vid löneförhandlingar framöver. Några månader efter att jag skickat ut rapporten så fick jag veta att en kollega uppåt i landet lyckats få en bra höjning tack vare att han hade med sig rapporten till lönesamtalet.

Vad hände sedan?

– Efter att jag skickat in rapporten så fick jag kontakt med rätt person från Kommunal. Vi satte oss ner i ett möte där vi gick igenom allting som har med vårt yrke att göra. Vi diskuterade framtiden och hur vi ska kunna få upp lönerna och statusen för yrket. Ett tag efter mötet fick jag veta att min kontakt på Kommunal lyckats få med obduktionstekniker i regionens särskilda lönesatsning i VGR. Det innebär att lönen förstärks med 538 kr per medarbetare utöver det centrala avtalet på 1 125 kr. Det här är jättestort för vår lilla yrkesgrupp.

Vad har du fått för feedback från kollegor?

– Det är flera som har hört av sig på ett eller annat sätt, och jag har än så länge bara fått positiva kommentarer och det är kul att det uppskattas. 

Det är respekt, etik, moral och empati som utgör grunden i vårt yrke.

Hur kommer det här att följas upp?

– Jag och mina kollegor kommer tillsammans göra en enkät varje år, så vi får fram ett diagram där vi kan följa löneutvecklingen. Det är ju nu arbetet börjar, inte bara i VGR utan i hela landet, och vi kommer att fortsätta att jobba vidare med våra huvudfrågor som tydliggjordes i undersökningen. 

Vilka är de främsta anledningarna till att yrket borde värderas högre i lönekuvertet?

– Man behöver komma ihåg att det är människor vi omhändertar. Människor i alla åldrar, från äldre till barn. Vi behandlar de avlidna med vördnad. Det är respekt, etik, moral och empati som utgör grunden i vårt yrke. Vi har inte enbart hand om de avlidna utan vi har även en kontakt med anhöriga. Vi utgör en stor del i att anhöriga kan få svar på sina frågor och finna ett avslut. Det är oerhört viktigt med ett värdigt bemötande och vara ett stöd i sorgen. Vi obduktionstekniker är både en medmänniska i sorgen och en detektiv i dödsorsaksutredning. Det är sådan kontrast att gå från obduktionsbordet till att ta hand om anhöriga. Det är inte många som klarar av att arbeta med detta yrke och det borde värderas utefter det också.

Vad vill du säga till dina yrkeskamrater i Sverige?

– Jag vill tacka alla mina goa kollegor i vårt avlånga land som tog sig tid och såg till att vi fick en rapport. Det här var ett teamwork. Tack alla!

Framgången i siffror

Löneökning för obduktionstekniker, VGR: 538 kronor extra per medarbetare, utöver det centrala avtalet på 1 125 kronor.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar