Facklig framgång: dagbarnvårdare i Kungälv får retroaktiv utbetalning för övertid


Dagbarnvårdare med Kungälvs kommun som arbetsgivare, får retroaktiv utbetalning på övertid som de tidigare endast fått ta ut i tid.

Kvinna utanför bil
Mari Salé på väg ut på arbetsplatsbesök hos dagbarnvårdare i Kungälv
Foto: Kommunal

Arbetsplatsbesök ledde till förhandling

Mari Salé är facklig företrädare i sektion Kungälv, och har tillsammans med lokalombudsman Jonas Ljungberg suttit i förhandling med Kungälvs kommun sedan början av 2023. En förhandling som nu äntligen avslutats i dur för Kommunals medlemmar. 

Mari berättar att förhandlingen kom till efter att sektionen genomförde en liten turné med arbetsplatsbesök hos kommunens dagbarnvårdare. 

– Vi var som vanligt ute för att träffa medlemmarna, för att se hur de har det på sina arbetsplatser och för att ge dem möjlighet att ställa frågor och diskutera sådant som är viktigt för yrkesgruppen. Vi var samtidigt på jakt efter fler ombud, då vi bara har ett ombud för dagbarnvårdarna just nu. Under de här besöken så kom det upp många frågor om IAT-tid. Då visste vi inte ens vad det var. 

Övertiden staplades på hög

IAT står för inarbetad tid och det visade sig att arbetsgivaren – Kungälvs kommun – och dagbarnvårdarnas högsta chef, gjort en egen lösning för övertidstimmar. Timmar där de anställda jobbat övertid för att de blivit kallade på obligatoriska möten, eller där de, som i de flesta fall, gått in och jobbat extra för att täcka upp för sjuka kollegor. Övertiden lades  i en timbank som mertid, som medarbetarna skulle få plocka ut när det passade verksamheten. 

– Tiden staplades bara på hög och medlemmarna hade svårt att få ut tiden i ledighet. De fick dessutom endast "timme för timme"", vilket är felaktigt enligt de regler som finns i kollektivavtalet. Övertiden är värd mer än ordinarie arbetstid, i tid eller pengar.

Ville rätta till felet

Mari och hennes kollegor tog kontakt med en ombudsman på avdelningen och frågade om det här verkligen var okej. Svaret blev ett givet nej. Arbetsgivaren bryter emot kollektivavtalet när de hanterar övertid på det viset. Efter det skapades ett ärende och bollen var satt i rullning. 

En kvinna och ett barn leker på golvet
Foto: Therese Winberg/Scandinav bildbyrå

Mari berättar att arbetsgivaren ändå har varit relativt tillmötesgående och att man ganska snabbt ägde felet och ville rätta till det.

– Det här har pågått under tio års tid, så det skulle visa sig bli en hel del pengar för somliga medlemmar. När vi väl fått igenom kravet på retroaktiv ersättning, så gjordes det en enskild uträkning på var och en av medlemmarna. 

Över 2 400 timmar

Uträkningarna gjordes utifrån hur mycket medlemmarna arbetat över och hur mycket av den tiden de kunnat kompa ut. Kommunal och arbetsgivare kom sedan överens om att IAT-timmarna som inte kunnat kompas ut skulle ersättas med pengar

Totalt handlar det om drygt 2 400 timmar, uppdelat på 19 medlemmar, som varit berörda av den felaktiga hanteringen, och som nu får en retroaktiv utbetalning.

Mari berättar att medlemmen som hade minst antal timmar "på kontot" hade sex stycken, men att hon var jättetacksam och glad för det hon ändå fick. Den som hade flest hade 489 IAT-timmar. Den medlemmen fick ut cirka 80 000 kronor brutto. Pengar som hon haft rätt till hela tiden.

Litat på chefen

– Efter uträkningarna på varje enskild medlem, så åkte jag runt till var och en personligen, och visade och förklarade resultatet. Och så fick de godkänna. Ett fåtal, som inte var helt nöjda, fick igenom fler timmar som inte räknats med.

På frågan hur det här ens har kunnat hända och fått lov att fortgå under en så lång tid, svarar Mari att det handlar om att medarbetarna föjt chefens direktiv för att de inte känt att de haft något annat val.

– Det kanske inte har skett av illvilja, men det har hur som helst varit fel. Om man är osäker på vad som gäller och vill ta reda på mer om sitt kollektivavtal så kan man alltid vända sig till en facklig företrädare som har koll. Vi finns alltid här för att hjälpa våra medlemmar, Och vi är så oerhört glada över att vi tillsammans lyckades rätta till det här för våra dagbarnvårdare.

Det är förfärligt att medlemmarna mer eller mindre blivit lurade på pengarna i tio års tid.

Ulrika Winblad, ordförande, sektion Kungälv
Ulrika Winblad
Ulrika Winblad, ordförande, sektion Kungälv
Foto: Kommunal

Kollektivavtalstecknandet den egentliga framgången

Sektion Kungälvs ordförande, Ulrika Winblad, är lite tveksam till att klassa det faktum att medlemmar får det de enligt avtal har rätt till som en facklig framgång. 

– Det är förfärligt att medlemmarna mer eller mindre blivit lurade på pengarna i tio års tid. Nu fick de till slut det de hade rätt till, och Kommunal möjliggjorde det. Men om det är en framgång att de får det de haft rätt till hela tiden är faktiskt lite tveksamt. I grund och botten kan man ju säga att framgången är tecknandet av kollektivavtalet som gav dem rätten till den här ersättningen från början.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar