Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Elevassistenter är allt annat än en tillfällig lösning

Maria Guixé
Foto: Kommunal
2021-03-02
Den senaste veckan har det blossat upp en debatt i media kring behovet av elevassistenter i den svenska skolan, och då i synnerhet skolorna i Göteborg.  Liberalernas Axel Darvik vill ”hålla igen” på elevassistenterna, och beskriver dem i förtäckta ordalag som en budgetbelastning. Här Kommunal Västs huvudskyddsombud, Maria Guixé, svar på tal på Axels utspel.

En omänsklig politik och ett svek mot svensk skola

Elevassistenter är inte en budgetbelastning, det är den borgerliga politiken som är en belastning på skolan. Utan oss elevassistenter hade undervisande pedagogisk personal sjukskrivit sig i större utsträckning, och det hade kostat långt mer än elevassistenternas löner. Utan oss hade inte någon hunnit eller orkat med att ta hand om de bitar som elevassistenter tar hand om idag. Utan oss hade svensk skola inte fungerat. 

Det är uppenbart att Axel inte vet vad en elevassistent gör varje dag. Vi stöttar, lyfter och bär våra elever till att få en väl fungerade arbetsmiljö, och vi bidrar till ett ökat lärande. Det arbetet stäcker sig långt utanför klassrummet. 
När vi hjälper elever i klassrummet att behålla fokus, eller organiserar och strukturerar upp arbetet, så hjälper det den pedagogiska personalen att hålla i undervisningen. Vi skapar studiero i klassrummet genom att bygga vänskapsband och trygghet både i och utanför klassrummet. Att likna det vid att "jaga busiga" pojkar är verklighetsfrånvänt. 

Axel Darvik verkar ha en bild av att alla ungdomar har samma förutsättningar, vilket bevisar att det var mycket längesen han arbetade i skolans värld, som han själv berättar att han gjort. Har han helt glömt särskolan och de många eleverna med olika funktionsvariationer, och/eller de med koncentrationssvårigheter och inlärningsproblematik som finns i varje klass?! Det behovet kommer aldrig försvinna, utan snarare öka, då samhället är betydligt bättre på att fånga upp de barnen och ungdomarna idag än för 20 år sedan. Att elevassistenter skulle vara en tillfällig lösning är inte ett hållbart tänk. 

Har Axel helt missat att barn i dagens Sverige har väldigt olika förutsättningar beroende på varifrån de kommer, och på vilken bakgrund de har?! Nej just det, borgarnas utgångspunkt när det gäller allt är ju att alla kan välja sin väg i livet. Det handlar bara om att välja rätt, eller?! 

Artikeln i Göteborgs-Posten, där Axel Darvik blir intervjuad, visar tydligt hur dålig insyn politiken har i verksamheternas utformning. Åsikterna som förs fram är ett hån emot den grupp som ofta räddar verksamheterna när det råder kris. För sanningen är den att när man behöver dra ner på något för att den borgerliga budgeten ska hålla, ja då är det elevassisterna som får gå. Men när verksamheterna krisar är det elevassistenterna man behöver för att verksamheten ska hålla ihop.  

Glömmer Axel vems budget han pratar om? Kanske att hans fokus borde ligga på att se till att sagda budget täcker de kostnader som behövs för en fungerade skola för ALLA. 
Om man hade valt att satsa på arbetsmiljö, på löner och på yrkesutbildning för elevassistenter, så hade skolorna inte behövt ta in någon utan yrkesutbildning.  

Det finns drygt 1 000 elevassistenter i Göteborgs Stad idag, fördelat på grundskolan och på utbildningsförvaltningen, där Axel Darvik själv varit med och gjort satsningar på kompentensutveckling, och därmed i alla fall tidigare förstått vikten av sådana satsningar. Om man gick vidare på det spåret och även lät elevassistenter ta del av denna kompetensutveckling, så hade fler satsat på att utbilda sig inom yrket, och det hade i sin tur lett till att det hade varit betydligt lättare att hitta personal med yrkeskompetens.  

Det är givetvis skolans ansvar att se över elevassistenternas arbetsuppgifter. En elevassistent ska inte ansvara för undervisningen i klassrummet. Att arbetsgivaren då väljer att ta in outbildad personal, som sedan ibland kan få agera lärarvikarie, trots att det pedagogiska ansvaret ligger på lärarna, är svårt att få ihop. Den enklaste lösningen på den ekvationen är att det har en direkt koppling till den politik som idag styr skolorna i Göteborg. 

Är det borgerliga styret ute efter att samla våra ungdomars skolpeng och arbetarnas skatter på hög, istället för att skapa en bra skola och rätt förutsättningar? Man börjar faktiskt undra. 

Elevassistenter är allt annat än en budgetbelastning och en skara outbildad extrapersonal som jagar busiga pojkar. Vi behövs för att alla barn ska få samma förutsättningar att lyckas med sin skolgång. Utan oss, ingen skola! 

Maria Guixé, elevassistent och huvudskyddsombud, Kommunal Väst, Utbildningsförvaltningen