Ditt nya avtal - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation


Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Löneökningar

För alla anställda inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2020 gäller följande

  • 1 november 2020 höjs lönerna med 400 kronor generellt.
  • Senast 31 december 2020 betalas ett engångsbelopp på 1500 kronor ut som en julgåva från din arbetsgivare. Beloppet är innan skatt. Alla som har en anställning inom avtalsområdet 1 november 2020 får ta del av julgåvan.

För alla anställda inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation från 1 januari 2021 gäller följande

  • 1 april 2021 är löneökningen lägst 620 kronor som samlas till en pott och fördelas i lokala förhandlingar.
  • 1 april 2022 är löneökningen lägst 509 kronor som samlas till en pott och fördelas i lokala förhandlingar.

Lägstalön för arbetstagare som fyllt 18 år

  • 1 november 2020 höjs lägsta lön till 21 688 kronor, 131 kronor per timme. 
  •  1 april 2021 höjs lägsta lön till 22 143 kronor, 134 kronor per timme.
  • 1 april 2022 höjs lägsta lön till 22 564 kronor, 137 kronor per timme. 

Ferielön ungdom

Nytt i avtalet är reglering av lön för 15, 16 och 17 år enligt följande:

  • För fyllda 15 år är lägsta lön 70 procent av lönen för 18 år.
  • För fyllda 16 år är lägsta lön 80 procent av lönen för 18 år.
  • För fyllda 17 år är lägsta lön 90 procent av lönen för 18 år.

Ersättningar och tillägg 

•    1 november 2020 höjs ersättningar och tillägg med 1,5 %.
•    1 april 2021 höjs ersättningar och tillägg med 2,1 %.
•    1 april 2022 höjs ersättningar och tillägg med 1,9 %.

Varför skiljer sig avtalen åt?
Varför skiljer sig avtalen åt?

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar