Ditt nya avtal - Sobona Vård och omsorg


2020-12-17

Kommunal har tecknat kollektivavtal med Sobona gällande Sobona Vård och omsorg. Avtalet kommer från och med 1 januari 2022 övergå till HÖK/AB. Dock fortsätter Sobona Vård och omsorg att gälla från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021, då avtalet upphör. HÖK/AB gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2024.

Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet 

Löner och ersättningar

Löneöversyner: 

  • 1 november 2020 med ett utrymme om 1,7 procent, dock lägst 435 kronor
  • 1 april 2021 med ett utrymme om 1,7 procent, dock lägst 440 kronor.

Lokala parter har utöver utrymmet respektive år ett extra utrymme om 0,3 procent per år för åren 2020 och 2021 att fördela i lokala förhandlingar.

Lägstalöner

  • Månadslönen för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med den 1 april 2021 uppgå till lägst 19 940 kronor. 
  • För arbetstagare som fyllt 19 år i ett yrke där det krävs gymnasialyrkesutbildning, samt ett års sammanhängande anställning, ska från och med 1 januari 2021 uppgå till lägst 20 825 kronor. 

Ersättningar: 

  • Färdtidsersättning räkans upp med 3 % per 1 april 2021.
  • Ersättning för jour räknas upp med 5 % per 1 april 2021.
  • Ersättning för beredskap räknas upp med 5 % per 1 april 2021.
  • Tillägg vid förskjuten arbetstid räknas upp med 3 % per 1 april 2021.

Arbetstidsmåttet för natten

Arbetstidsmåttet på natten är idag 38,25 h, och det sänks under avtalsperioden 2022 till 34 timmar och 20 minuter för de som jobbar ständig natt (se nedan om undantag).

HÖK/AB gäller från 1 januari 2022 

Ett antal arbetsgivare är undantagna från tidpunkten för övergången till kortare nattarbetstidsmått. Ett antal arbetsgivare är också undantagna från bestämmelsen om jour och beredskap under en period efter det att avtalet övergått till HÖK/AB. Kontakta din sektion för att få information om vad som gäller för just dig. Du hittar sektionens kontaktuppgifter via Mina Sidor (logga in med BankID)

När Sobona Vård och omsorg övergår till HÖK/AB så gäller följande för den som har varit anställd på Sobona Vård och omsorg:

  • Arbetstagare som under intjänandeåret är under 40 år kvalificerar sig för 28 semesterdagar (från och med 2022-01-01). 
  • Arbetstagare som under intjänandeåret fyller 40 år eller mer kvalificerar sig för 30 semesterdagar (till och med 2023-12-31). 

Bestämmelsen gäller under förutsättning att arbetstidskontot (ATK) inte har lösts in före 2021-12-31. 

Dela sidan