Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – Sobona, VA och miljö

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-16
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sobona, VA och miljö.

Avtalet i korthet 

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal med Sobona, VA och miljö. Det nya kollektivavtalet för branschen innebär att företag från tre olika avtalsområden slås ihop till ett nytt kollektivavtal. Företagen kommer från:

  • VA mellan Kommunal och KFS
  • Renhållning mellan Kommunal och KFS
  • AB-HÖK mellan Kommunal och SKR

Strukturen i det nya branschavtalet utgår till 80 % från AB/HÖK.

Företagen som kommer från KFS-avtalen behåller 25 semesterdagar och arbetstidskontot. Dessa kan lokalt bytas mot semesterdagar.

Perioden 1 januari - 31 december 2021 

De gällande avtalen förlängs fram till 31 december 2021 med höjningar av löner och ersättningar. 

Från och med 1 januari 2022 

Träder nya avtalet i kraft och löper till och med 31 mars 2023.

 

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget förbättras, kvalifikationstiden sänks från 365 dagar till 180 dagar. Om båda föräldrarna arbetar på samma företag kan båda söka föräldrapenningtillägg. ABs konverteringsregel införs.

Övriga förbättringar

Pensionsavtalet. 

Turordning vid uppsägning ändras till LAS-regler. Arbetstagare som har den längre uppsägningstiden får behålla den. 
Lokalt avtal kan skrivas om möjligheten till att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.

Renhållning

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om lägst 912 kronor, beräknat på en medellön på 30 414 kronor för 2020, per medlem i Kommunal.

  • Den 1 april 2022 höjs lönen med lägst 2,5 %.

Särskilda ersättningar räknas inte upp under avtalsperioden. Som kompensation för detta höjs månadslönen med 100 kronor per den 1 januari 2021 för månadsavlönade arbetstagare som vanligtvis har arbetstid förlagd till tider som ger ob-tillägg.

Lägstalöner

Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 20 år ska, under förutsättning att arbetstagaren har ett års sammanlagd anställningstid i yrket, från och med 1 januari 2022 uppgå till lägst 24 470 kronor, och från 1 januari 2023 uppgå till lägst 24 470 kronor + utrymme som fastställs av centrala parter.

Ändring gällande övertid från påbörjad halvtimme till faktisk tid kompenseras med 100 kronor, 200 kronor eller 300 kronor på månadslönen från och med den 1 januari 2022, då också ändringen görs i avtalet.

VA

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om lägst 3 %.

Särskilda ersättningar räknas inte upp under avtalsperioden. Som kompensation för detta höjs månadslönen med 100 kronor per den 1 januari 2021 för månadsavlönade arbetstagare som vanligtvis har arbetstid förlagd till tider som ger ob-tillägg.

  •  1 april 2022 höjs lönen med lägst 2,5 %.

Lägstalöner

Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 20 år ska under förutsättning att arbetstagaren har ett års sammanlagd anställningstid i yrket, från och med 1 januari 2022 uppgå till lägst 24 470 kronor, och från 1 januari 2023 uppgå till lägst 24 470 kronor + utrymme som fastställs av centrala parter

Ändring gällande övertid från påbörjad halvtimme till faktisk tid kompenseras med 100 kronor, 200 kronor eller 300 kronor på månadslönen från och med den 1 januari 2022, då också ändringen görs i avtalet.

AB-HÖK

Löneökning för 2020-2021 följer uppgörelsen på SKR-avtalet.

  • 1 april 2022 höjs lönen med 2,5 %.

Varför skiljer sig avtalen åt?