Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Sobona, fastigheter och parkering

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-16
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sobona, Fastigheter och parkering.

Avtalet i korthet

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal med Sobona, Fastigheter och parkering. Det nya kollektivavtalet för branschen Fastigheter och parkering innebär att företag från tre olika avtalsområden slås ihop till ett nytt kollektivavtal. Företagen kommer från:

  • Fastigheter och näringsliv mellan Kommunal och KFS
  • Parkering mellan Kommunal och KFS
  • AB-HÖK mellan Kommunal och SKR

Strukturen i det nya branschavtalet utgår till 80 % från AB/HÖK.

Perioden 1 januari - 31 december 2021 

De gällande avtalen förlängs fram till 31 december 2021 med höjningar av löner och ersättningar.

Från och med 1 januari 2022 

Träder nya avtalet i kraft och löper till och med 31 mars 2023. 

Föräldrapenningtillägg

Förändringarna i föräldrapenningtillägget är att kvalifikationstiden sänks från 365 dagar till 180 dagar. Om båda föräldrarna arbetar på samma företag kan båda söka föräldrapenningtillägg. 

Övriga förbättringar

Villkor för pensionsavtalet förbättras, vilket kommer förhandlas separat.

ABs konverteringsregel införs, det vill säga att man snabbare får en tillsvidareanställning.

Semester

ABs semestertrappa om 31 och 32 dagar införs, men arbetstagare som i dag går på KFS avtalen behåller i stället sitt arbetstidskonto på 27 timmar och lagen gäller. Om arbetsgivaren lokalt hellre vill växla in på trappan, kan det ske mot en löneökning på 1,5 % för varje arbetstagare under 40 år personligen. 

Arbetstagare på KFS-avtalet som redan har semestertrappan behåller den och arbetstidskontot.

Turordning vid uppsägning ändras till LAS-regler. Arbetstagare som har den längre uppsägningstiden får behålla den. 

Lokalt avtal kan skrivas om möjligheten till att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.

Fastigheter och näringsliv

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om 2 %, 579 kronor för 2020, per medlem i Kommunal. 

En ny löneöversyn sker 1 april 2021 med ett utrymme om 2 %, 591 kronor. 

  • Den 1 april 2022 höjs lönen med 1,5 %.
  • Särskilda ersättningar höjs två gånger under perioden; 1 april 2021 med 3 % och 1 april 2022 med 2,4 %.

Parkering

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om 2 %, 579 kronor för 2020, per medlem i Kommunal.

En ny löneöversyn sker 1 april 2021 med ett utrymme om 2 %, 591 kronor. 

  • Den 1 april 2022 höjs lönen med 1,5 %.
  • Särskilda ersättningar höjs två gånger under perioden; 1 april 2021 med 3 % och 1 april 2022 med 2,4 %.

AB-HÖK

Löneökning för 2020-2021 följer uppgörelsen på SKR avtalet.

•    1 april 2022 höjs lönen med 1,5 %.

Varför skiljer sig avtalen åt?