Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Sobona Energi

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-16
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sobona Energi.

Avtalet i korthet

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal med Sobona, Energi. Det nya kollektivavtalet för branschen Energi  innebär att företag från två olika avtalsområden slås ihop till ett nytt kollektivavtal. Företagen kommer från:

  • Energiavtalet mellan KFS och Kommunal
  • AB-HÖK mellan Kommunal och SKR

Strukturen i det nya branschavtalet utgår mer från KFS-avtalet än övriga Sobona branschavtal. Samtliga skrivningar med ekonomiska värden  är hämtade från KFS-avtalet.

Perioden 1 januari - 31 december 2021 

De gällande avtalen förlängs fram till 31 december 2021 med höjningar av löner och ersättningar.

Från och med 1 januari 2022 

Träder nya avtalet i kraft och löper till och med 31 mars 2023.

Föräldrapenningtillägg

Förändringarna i föräldrapenningtillägget är att kvalifikationstiden sänks från 365 dagar till 180 dagar. Om båda föräldrarna arbetar på samma företag kan båda söka föräldrapenningtillägg.

I slutet av varje år ska löneutbetalningsdagar fastställas för kommande år.

ABs konverteringsregel införs, det vill säga att man snabbare får en tillsvidareanställning.

KFS-skrivningar kring MBL § 38-40 införs, samtidigt tillsätts en arbetsgrupp som ska se över texterna.
Arbetstagare som inte får full semester under juni-augusti erhåller förutom extra semesterdagar även 3000 resp 5000 kr beroende på hur många veckor som hamnar utanför.

Sista året i avtalet blir uppsägningsbart om SEKO utnyttjar sin möjlighet till detta.

Semester

Arbetstagare som i dag har 31 eller 32 dagars semester får behålla det. Turordning vid uppsägning ändras till LAS-regler. Arbetstagare som har den längre uppsägningstiden får behålla den. 

KFS

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om 3 %, dock lägst 783 kronor för 2020, per medlem i Kommunal. 

En ny löneöversyn sker 1 april 2022 med ett utrymme om 2,5 %, dock lägst 645 kronor.

  • Särskilda ersättningar höjs två gånger under perioden; 1 april 2021 med 3 % och 1 april 2022 med 2,5 %.

AB-HÖK

Löneökning för 2020-2021 följer uppgörelsen på SKR-avtalet.

  • 1 april 2022 höjs lönen med 2,5 %.

Varför skiljer sig avtalen åt?