Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Sobona Besöksnäring och kulturarv

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-16
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sobona Besöksnäring och kulturarv.

Avtalet i korthet 

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal med Sobona, Besöksnäring och kulturarv. Det nya kollektivavtalet för branschen Besöksnäring och kulturarv innebär att företag från fyra olika avtalsområden slås ihop till ett nytt kollektivavtal. Företagen kommer från:

 • Besöksnäringen mellan Kommunal och KFS
 • MAV (Muséer och arkeologisk verksamhet) mellan Kommunal och KFS
 • Läns- och regionmuséer mellan Kommunal och KFS
 • AB-HÖK mellan Kommunal och SKR

Strukturen i det nya branschavtalet utgår till 80 % från AB/HÖ. 

Företagen som kommer från KFS-avtalen får behålla sin ATK tills de fyller 40 år, då växlas de in på semestertrappan som innebär 31 resp 32 dagars semester vid 40 respektive 50 år fyllda.

Perioden 1 januari - 31 december 2021 

De gällande avtalen förlängs fram till 31 december 2021 med höjningar av löner och ersättningar. 

Från och med 1 januari 2022 

Träder nya avtalet i kraft och löper till och med 31 mars 2023.

Föräldrapeningtillägg

Förändringarna i föräldrapenningtillägget är att kvalifikationstiden sänks från 365 dagar till 180 dagar. Om båda föräldrarna arbetar på samma företag kan båda söka föräldrapenningtillägg. 

Övriga förbättringar

ABs konverteringsregel införs, dvs man får snabbare en tillsvidareanställning.

Turordning vid uppsägning ändras till LAS-regler. Arbetstagare som har den längre uppsägningstiden får behålla den. 

Besöksnäringen

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om 3 %, dock lägst 783 kronor i pott för 2020, per medlem i Kommunal. Samtliga medlemmar räknas först upp till 26 100 kronor, sedan fastställs potten, vilken ger en låglönesatsning på 0,31 %.

 • Den 1 april 2022 höjs lönen med 2,5 %.
 • Särskilda ersättningar höjs två gånger under perioden; 1 april 2021 och 1 april 2022.

MAV – Muséer och arkeologisk verksamhet

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om 3 %, dock lägst 783 kronor  i pott för 2020, per medlem i Kommunal. Samtliga medlemmar räknas först upp till 26100 kronor, sedan fastställs potten, vilken ger en låglönesatsning på 0,31 %.

 • 1 april 2022 höjs lönen med 2,5 %.
 • Särskilda ersättningar höjs två gånger under perioden; 1 april 2021 och 1 april 2022.

Läns- och regionmuséer

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om 3 %, dock lägst 783 kronor i pott för 2020, per medlem i Kommunal. Samtliga medlemmar räknas först upp till 26 100 kronor, sedan fastställs potten, vilken ger en låglönesatsning på 0,31 %.

 • 1 april 2022 höjs lönen med 2,5 %.
 • Särskilda ersättningar höjs två gånger under perioden; 1 april 2021 och 1 april 2022.

AB-HÖK

Löneökning för 2020-2021 följer uppgörelsen på SKR avtalet.

 • 1 april 2022 höjs lönen med 2,5 %.
 • Särskilda ersättningar för avtalstiden höjs med cirka 4 %. Medlemmarna kompenseras med en personlig löneökning som kompenserar mellanskillnaden vid lönerevisionen 2022.

Varför skiljer sig avtalen åt?