Ditt nya avtal – KFS utbildning


2020-11-27

Kommunal har tecknat kollektivavtal med Sobona gällande KFS utbildning. KFS utbildning kommer från och med 1 januari 2022 övergå till HÖK/AB. Dock fortsätter KFS, Utbildning att gälla från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021, då avtalet upphör. HÖK/AB gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2024.

Kvinna står bredvid barn som sitter vid ett bord i ett klassrum.
Foto: Mikael Dubois

Avtalet i korthet 

Löner

Löneöversyn ska genomföras den 1 november 2020 med ett utrymme om lägst 520 kronor och den 1 september 2021 med ett utrymme om lägst 530 kronor.

Lägstalöner 

Månadslön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med den 1 april 2021 uppgå till lägst 20 434 kronor. Arbetstagare som fyllt 18 år får lägst 18 390 kronor.

För arbetstagare som fyllt 16 år ska från och 2021-04-01 uppgå till lägst 78,50 kronor. För arbetstagare som fyllt 17 år ska från och med 2021-04-01 uppgå till lägst 89 kronor.

För arbetstagare som fyllt 19 år i ett yrke där det krävs gymnasialyrkesutbildning samt ett års sammanhängande anställning ska från och med 2021-04-01 lägst uppgå till 21 122 kronor.

HÖK/AB gäller från 1 januari 2022 

När KFS, Utbildning övergår till HÖK/AB så gäller följande för den som har varit anställd på KFS, Utbildning: 

  • Arbetstagare som under intjänandeåret är under 40 år kvalificerar sig för 28 semesterdagar (från och med 2022-01-01). 
  • Arbetstagare som under intjänandeåret fyller 40 år eller mer kvalificerar sig för 30 semesterdagar (till och med 2023-12-31). 

Bestämmelsen gäller under förutsättning att arbetstidskontot (ATK) inte har lösts in före 2021-12-31. 

Ditt nya avtal – KFS utbildning

Ditt nya avtal - KFS Utbildning (pdf)

Dela sidan