Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – KFS konsult och service

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-01
Kommunal har tecknat kollektivavtal med Sobona gällande KFS, Konsult och service. KFS, Konsult och Service kommer från och med 1 januari 2022 övergå till HÖK/AB. Dock fortsätter KFS, konsult och service att gälla från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021, då avtalet upphör. HÖK/AB gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2024.

Löner

Löneöversyn ska genomföras den 1 november 2020 med ett utrymme om lägst 520 kronor och den 1 april 2021 med ett utrymme om lägst 530 kronor.

Lägstalöner 

Månadslönen för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med den 1 april 2021 vara lägst 20 434. Arbetstagare som fyllt 18 år får lägst 18 390 kronor.

För arbetstagare som fyllt 16 år ska timlönen från och med den 1 april 2021 vara till lägst 81 kronor. För arbetstagare som fyllt 17 år ska timlönen från och med den 1 april 2021 vara till lägst 91 kronor.

För arbetstagare som fyllt 19 år i ett yrke där det krävs gymnasial yrkesutbildning samt ett års sammanhängande anställning ska månadslönen från och med den 1 april 2021 vara lägst 20 788 kronor.

HÖK/AB gäller från 1 januari 2022

För arbetstagare som per den 31 december 2021 är anställda hos en arbetsgivare som tillämpar KFS Branschavtal (i lydelse 2020-11-01) och har rätt till arbetstidskonto (ATK) tillämpas följande: 

Från och med den 1 januari 2022 

Arbetstagare som under intjänandeåret är under 40 år kvalificerar sig för 28 semesterdagar. 

Till och med den 31 december 2023

Arbetstagare som under intjänandeåret fyller 40 år eller mer kvalificerar sig för 30 semesterdagar. 

Bestämmelsen gäller under förutsättning att arbetstidskontot (ATK) inte har lösts in före den 31 december 2021. 

Varför skiljer sig avtalen åt?