Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - IDEA trossamfundet Svenska kyrkan

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-04
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med IDEA, Trossamfundet Svenska kyrkan. Kollektivavtalet omfattar två arbetsgivare i Mellersta Norrland som valt en annan arbetsgivarorganisation än Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalet är ett hängavtal på Svenska kyrkans avtal.

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 april 2020 till och med den 31 december 2020. Därefter upphör kollektivavtalet att gälla. Arbetsgivarna blir från den 1 januari 2021 medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Från och med 1 januari 2021 kommer de två församlingarna ingå i Svenska kyrkans avtal och får då en löneökning 1 april 2021 på lägst 620 kronor (2,1 %) och den 1 april 2022 höjs lönerna med lägst 509 kronor (1,9 %).

Det nya avtalet för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som blir ditt nya avtal från 1 januari 2021 hittar du här.

Löneökningar

1 november 2020 får varje medlem 400 kronor i generell löneökning, vilket motsvarar 1,5 % på medellönen.

Från 1 januari 2021, när de två församlingarna uppgår i Svenska kyrkans avtal, gäller följande löneökningar för lägstalöner:
 

  • 1 januari 2021 21 688 kronor (1,5 %).
  • 1 april 2021 22 143 kronor (2,1 %).
  • 1 april 2022 22 564 kronor (1,9 %).

Ersättningar och tillägg

  • 1 november 2020 höjs ersättningar och tillägg med 1,5 %.
  • 1 april 2021 höjs ersättningar och tillägg med 2,1 %.
  • 1 april 2022 höjs ersättningar och tillägg med 1,9 %.

Varför skiljer sig avtalen åt?