Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Gröna arbetsgivare Trädgårdsanläggning

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-17
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna Arbetsgivare - Trädgårdsanläggning. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet gäller från den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

Löneökningar

  • 1 december 2020 ökar lönerna med i genomsnitt 830 kronor
  • 1 maj 2022 ökar lönerna med i genomsnitt 675 kronor

Lägstalöner

  • 1 december 2020 höjs lägsta lön med  2,86 % 
  • 1 maj 2022 höjs lägsta lön med 2,26 % 

Ersättningar och tillägg

  • 1 december 2020 höjs ersättningar och tillägg med 2, 86 %
  • 1 maj 2022 höjs ersättningar och tillägg med 2,26 %

Dessa uppräkningar gäller efter att avräkningen för avtalspensionen är gjord.

Avräkningar är gjorda med 0,14 % 1 december 2020 och 0,14 % 1 maj 2022.

Avtalspension

Åldern för avsättning av avtalspension sänks enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2021 till 24 år
  • från och med den 1 januari 2022 till 23 år
  • från och med den 1 januari 2023 till 22 år

Allmänna bestämmelser

Arbetspassbyte

När en arbetstagare begär att få arbeta på annan tid än den arbetsgivaren fastställt i schema, utgår varken övertids- eller ob-tillägg för arbetstid utanför den ursprungligt schemalagda tiden. Byte av arbetstid kan ske när verksamheten tillåter det och får inte ske utan godkännande av arbetsgivaren. 

Anmärkning: Möjligheten att byta arbetstid är avsedd att användas vid enstaka tillfällen, t.ex. bankärenden eller fordonsbesiktning. 

Redaktionella förändringar

Texten gällande avgång med ålderspension anpassas efter de lagförändringar som sker.
Beräkning av sjuklön ersätts av den överenskommelse som ingåtts med anledning av de nya karensregler som började gälla den 1 januari 2019. 
Omarbetad lönetabell införs i avtalet. Lönetabellen i avtalet var förlegad när det gäller de utbildningar som kan läsas inom trädgårdsanläggning. Lönetabellerna är nu uppdaterade efter de utbildningsmöjligheter som finns i dag.

Arbetsgrupp

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp gällande sexuella trakasserier, där parterna tillsammans tar fram information som ska spridas gemensamt till arbetsplatserna.

Varför skiljer sig avtalen åt?